HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ TRA CỨU HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ1. Thao tác đăng ký tạo tài khoản tra cứu hóa đơn điện tử:

Thao tác này chỉ tạo 01 lần duy nhất khi khách hàng chưa có tài khoản để đăng nhập, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử, trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập trực tiếp webiste http://cskh.evnspc.vn từ trình duyệt web trên thiết bị dùng để khai báo (thiết bị có thể là: máy vi tính, máy tính bảng, smart phone).


Bước 2: Bấm vào mục Đăng ký


Bước 3: nhấp tiếp vào Đăng ký

 

 

 

 

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết để tạo tài khoản (lưu ý: nội dung nào có dấu *, nội dung bắt buộc phải điền thông tin). Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm vào nút Đăng ký để hoàn tất.

 

 

Sau khi đăng ký thành công, sẽ hiển thị như hình dưới.

 

 

Sau khi đăng ký tài khoản, quý khách có thể đăng nhập và tra cứu hóa đơn điện.

2. Thao tác tra cứu, xem thông tin: Thao tác này chỉ thực hiện được khi đã hoàn thành ở mục 1, trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Điền vào tên đăng nhập, mật khẩu sau đó bấm nút Đăng nhập

Sau đó nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu như hình sau:

 

Bước 2: Bấm vào mục Tra cứu và Tra cứu hóa đơn

Bước 3: Chọn kỳ, tháng, năm sau đó bấm nút Tra cứu.

 

 

Lưu ý:

- Nếu khách hàng chưa thanh toán tiền điện thì chỉ được xem được thông báo tiền điện.

- Nếu khách hàng đã thanh toán tiền điện thì có thể xem và tải hóa đơn điện tử về.