THÔNG BÁO

Các hình thức thanh toán tiền điện

 

1. Thanh toán tại quầy giao dịch của Ngân hàng, Bưu cục:
- Điều kiện: Khách hàng đến quầy giao dịch, cung cấp Mã khách hàng cho nhân viên giao dịch, Mã khách hàng được in trên giấy báo và trên biên nhận thanh toán tiền điện (gồm 13 ký tự và có dạng PB180 xxxxxxxx).
- Thanh toán: Nhân viên giao dịch sẽ thông báo số tiền điện, khách hàng nộp tiền mặt. Hệ thống Điện lực tự động xóa nợ tiền điện của khách hàng.
2. Thanh toán tại máy ATM, máy POS:
- Điều kiện: Khách hàng có tài khoản tại các ngân hàng như Agribank, BIDV, DongAbank, LiênVietPostbank, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank, NamAbank và số dư đủ để thanh toán hóa đơn.
- Thanh toán: Đưa thẻ ATM vào máy, chọn mục Thanh toán phí dịch vụ, chọn tên Điện lực và thực hiện các bước theo hướng dẫn.
- Thanh toán qua máy POS: Thao tác tương tự như ATM và được thao tác trên các máy chấp nhận thẻ của ngân hàng (các POS).
3. Thanh toán tiền điện qua Internet – Banking:
- Điều kiện: Khách hàng có tài khoản tại các ngân hàng; máy vi tính có kết nối internet; điện thoại di động; máy tính bảng có kết nối internet.
- Đăng ký: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet-Banking tại quầy giao dịch của ngân hàng, chỉ đăng ký một lần.
4. Thanh toán tự động (ủy nhiệm chi hoặc thu không chờ chấp nhận):
- Điều kiện: Đây là hình thức khách hàng uỷ quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng mở tại ngân hàng để thanh toán tiền điện hàng tháng.
- Đăng ký: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện tự động tại ngân hàng.
- Cách thức thực hiện: Định kỳ hàng tháng, Điện lực sẽ thông báo số tiền trong kỳ hóa đơn qua tin nhắn SMS đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký, hệ thống sẽ tự động trích tài khoản khách hàng để thanh toán tiền điện phát sinh trong kỳ theo Mã khách hàng đã đăng ký.
5. Thanh toán qua kênh Bankplus (Viettel):
- Điều kiện: Khách hàng sử dụng thuê bao Viettel và có tài khoản của các Ngân hàng: Agribank, BIDV, LienVietPostbank, Vietcombank.
- Đăng ký: Liên hệ quầy giao dịch Viettel hoặc Ngân hàng đăng ký dịch vụ Bankplus. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng sẽ nhận được mã PIN và thực hiện kích hoạt theo hướng dẫn.

6. Thanh toán tại quầy giao dịch của các tổ chức thanh toán ECPay, Payoo, VNPay, Airpay:

- Điều kiện: Khách hàng đến quầy giao dịch của các tổ chức trên, cung cấp Mã khách hàng cho nhân viên giao dịch, Mã khách hàng được in trên giấy báo và trên biên nhận thanh toán tiền điện (gồm 13 ký tự và có dạng PG180 xxxxxxxx).

- Thanh toán: Nhân viên giao dịch sẽ thông báo số tiền điện, khách hàng nộp tiền mặt. Hệ thống Điện lực tự động xóa nợ tiền điện của khách hàng.

Lưu ý:

* Chủ tài khoản có thể đăng ký thanh toán tiền điện cho công tơ không phải do mình đứng tên hợp đồng.

* Một tài khoản có thể đăng ký thanh toán tiền điện cho nhiều công tơ cùng một lúc.

Các ngân hàng Công ty Điện lực Ninh Thuận đang hợp tác