Hướng dẫn mua điện hạ áp

Hồ sơ hướng dẫn khách hàng đề nghị cung cấp dịch vụ điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) tại Công ty Điện lực, cụ thể như sau:

1. H sơ đề nghmua đin sinh hot (01 pha, 03 pha), gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (đính kèm);

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức);

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ.

2. Hồ sơ đề nghị mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) sử dụng chung công tơ, gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (đính kèm);

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức);

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ;

- Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung;

- Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung.

3. Hồ sơ đề nghị tách công tơ dùng chung, gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (đính kèm);

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức);

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ;

- Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung (đính kèm).

4. Hồ sơ đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) có công suấtlớn nhất
< 40kW, gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (đính kèm);

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức);

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ;

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.

5. Hồ sơ đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) có công suấtlớn nhất
≥ 40kW, gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (đính kèm);

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức);

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ;

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện;

- Bản đăng ký biểu đồ phụ tải (trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ).

6.Hồ sơ đề nghị mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (đính kèm);

- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức);

- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ;

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện;

- Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc.

* Giải thích:

a) Giấy tờ tùy thân là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

b) Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Đơn vị Điện lực. Thông tin của doanh nghiệp có trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

c) Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

Công ty Điện lực Ninh Thuận