Trang chủ An toàn - Tiết kiệm điện An toàn điện
 

Tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

 

Ninh Thuận ngày nay, song song với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ về kinh tế, xã hội thì nhu cầu về năng lượng càng trở nên cấp thiết, trong đó Điện năng giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, trong khi ngành điện vẫn đang nỗ lực giải quyết vấn đề cấp thiết là thiếu nguồn điện cung ứng thì nhận thức của người dân cũng như các cơ sở tiêu thụ điện lớn về việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Với quyết tâm cải thiện vấn đề này, ngày 14/07/2011 Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận trong công tác tuyên truyền nhằm vận động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng tham gia thực hiện tiết kiệm điện, cũng là tiết kiệm chi phí cho gia đình, cơ quan; đồng thời tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về sử dụng điện an toàn, hiệu quả, các chế độ chính sách của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, các quy định của pháp luật về cung ứng điện và sử dụng điện…

Theo kế hoạch, Công ty Điện lực Ninh Thuận và UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến trực tiếp người dân trên khắp các huyện trong tỉnh kể từ ngày 13/10/2011.

(Phòng KTAT-BHLĐ, ngày 07/10/2011)

 

In      Trở về
 
Các An toàn điện đã đưa
   Tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện (07:49 - 06/04/2011)
   Turbin gió không cánh quạt (02:05 - 27/10/2010)

Đầu trang