Trang chủ An toàn - Tiết kiệm điện An toàn điện
 

Văn bản QPPL về phòng cháy chữa và chữa cháy

STT

SỐ HIỆU

VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN

BAN HÀNH

01

27/2001/QH10

Luật Phòng cháy và chữa cháy

29/6/2001

02

35/2003/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

04/4/2003

03

04/2004/TT-BCA

Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

31/3/2004

 
In      Trở về
 
Các An toàn điện đã đưa
   Tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện (04:00 - 12/12/2011)
   Diễn tập công tác phòng chống bão lụt cấp khu vực (03:35 - 12/12/2011)
   Tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả (03:23 - 12/12/2011)
   Tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện (07:49 - 06/04/2011)
   Turbin gió không cánh quạt (02:05 - 27/10/2010)

Đầu trang