Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đoàn thanh niên
 

Tuổi trẻ Công ty Điện lực Ninh Thuận với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012

Kiểm tra, sửa chữa điện dân dụng cho các hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình nghèo và kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại 5 huyện: Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam.

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017. Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 vừa qua, được sự chỉ đạo của BCH Tỉnh đoàn, BCH Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và trên cơ sở định hướng cũng như sự lãnh chỉ đạo sâu sát của BTV Đảng ủy Công ty, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tham gia thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 với việc đảm nhận công trình “Kiểm tra, sửa chữa điện dân dụng cho các hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình nghèo và kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại 5 huyện: Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam”.

Qua thời gian triển khai thực hiện từ ngày 01/7/2012 đến ngày 15/7/2012 vừa qua, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay mới các thiết bị hư hỏng không còn khả năng sửa chữa đối với hệ thống điện trong gia đình cho 384 hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình nghèo tại các địa phương: Thôn Từ Thiện - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam, thôn Tà Dương - xã Phước Thái - huyện Ninh Phước, thôn An Nhơn - xã Xuân Hải - huyện Ninh Hải, thôn Bỉnh Nghĩa - xã Bắc Sơn - huyện Thuận Bắc và thôn Núi Ngỗng - xã Nhơn Sơn - huyện Ninh Sơn. Đồng thời, trong Chiến dịch này, bên cạnh việc phát trên 1000 tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện, các thành viên trong Đội tình nguyện của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận đã trực tiếp gặp gỡ bà con và đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con tại các địa phương nêu trên về vấn đề sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Công trình đã huy động được 121 đoàn viên, thanh niên của 08 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận tham gia thực hiện. Tổng chi phí thực hiện toàn bộ công trình là 15.300.000đ (chi từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận).

Qua việc tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận đã góp phần cùng các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, gia đình nghèo tại địa phương, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

(BCH Đoàn Cơ sở - Công ty Điện lực Ninh Thuận)

In      Trở về
Đầu trang