Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đoàn thanh niên
 

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên công nhân năm 2012 và triển khai chương trình công tác năm 2013

Vừa qua Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên công nhân năm 2012 và triển khai chương trình công tác năm 2013 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận.

IMG_4636-bi_thu_doan_khoi_DNĐ/c Hồ Anh Dũng - Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội chỉ đạo

IMG_4599

Trong năm 2012 đoàn thanh niên đã có nhiều đóng góp tích cực góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Các phong trào, hoạt động ngày càng có sức lan tỏa và thiết thực đến Đoàn viên thanh niên qua đó góp phần giáo dục toàn diện cho Đoàn viên thanh niên, phục vụ tốt nhất cho quá trình phấn đấu rèn luyện trong công tác, học tập và nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tuy nhiên trước sự đòi hỏi ngày càng cao trong công tác tổ chức đoàn, các hoạt động của Đoàn cũng cần phải đưa ra những giải pháp mới tốt hơn, chính vì lý do đó Đoàn cơ sở đã tổ chức hội nghị nhằm tổng kết các mặt hoạt động trong những năm vừa qua và đưa ra chương trình công tác trong năm 2013.

(Theo: Lê Đình Đoàn - Điện lực Ninh Sơn)


In      Trở về
 
Các Đoàn thanh niên đã đưa
   Tuổi trẻ Công ty Điện lực Ninh Thuận với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 (04:01 - 14/09/2012)

Đầu trang