Trang chủ An toàn - Tiết kiệm điện Tuyên truyền tiết kiệm điện
 

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

Triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 10/8/2015 đến ngày 18/8/2015 Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có sản lượng điện năng tiêu thụ trung bình hàng năm trên 1 triệu kWh trở lên trên địa bàn tỉnh. Đợt tổ chức kiểm tra này nhằm mục đích kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả; các biện pháp tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp theo nội dung Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2015-09-01 144137

 

2015-09-01 144634

Ông Đạo Văn Rớt – Trưởng phòng Quản lý điện năng Sở Công Thương cho biết, qua đợt kiểm tra này nhằm tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để chủ động đối phó với tình hình mất cân đối cung cầu điện trên địa bàn tỉnh cũng như đề nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo CB-CNVLĐ thực hiện tốt hơn các biện pháp tiết kiệm điện như: Chỉ đạo vận hành máy móc, thiết bị, dây chuyền đúng với công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; xây dựng bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, ... Ngoài ra, thông qua đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh tốt hơn.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận cho biết trong những năm qua được sự quan tâm của Đoàn kiểm tra đã giúp Công ty đạt được những kết quả khả quan về tiết kiệm điện từ đó xây dựng định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm nâng cao năng suất lao động, cụ thể: Năm 2014, suất tiêu hao điện 0,2913 kWh/m3; năm 2015 suất tiêu hao điện 0,2871 kWh/m3; đạt định mức tiêu hao điện tại Quyết định số 590/2014/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về định mức sản xuất nước sinh hoạt.

In      Trở về Hương Trà - PC Ninh Thuận
 
Các Tuyên truyền tiết kiệm điện đã đưa
   Điện lực Ninh Sơn - Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn điện đến với người dân trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái (02:00 - 08/06/2015)
   PC Ninh Thuận tổ chức tổng kết công tác tiết kiệm điện năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai tiết kiệm điện năm 2015. (02:18 - 06/01/2015)
   Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm phát động "Thi tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả" (00:28 - 19/11/2014)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận gắn kết hoạt động truyền thông tiết kiệm điện với sử dụng điện an toàn và nâng cao công tác dịch vụ khách hàng (00:44 - 23/09/2014)
   Ninh Thuận: Người dân hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện (03:23 - 28/05/2014)
   PC Ninh Thuận phát động cuộc thi “Tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” trong khối trường học. (07:45 - 14/05/2014)
   Để tiết kiệm điện đi vào lòng dân (03:53 - 28/03/2014)
   Tiết kiệm năng lượng trong gia đình không đơn thuần là tiết kiệm chi phí (09:05 - 28/02/2014)
   "Tiết kiệm điện 2013": Sức lan tỏa từ một cuộc thi (02:42 - 18/12/2013)
   Năm chàng trai, một khát vọng đưa điện mặt trời về quê nghèo (00:18 - 06/12/2013)
   Thay đổi nhận thức tiết kiệm điện: Hiệu quả bất ngờ (02:37 - 04/12/2013)
   Ninh Thuận: Phong trào tiết kiệm điện (02:25 - 26/11/2013)
   Ama Khang nhân tố điển hình trong phong trào tiết kiệm điện (00:37 - 25/11/2013)
   Gương sáng về một gia đình tiết kiệm điện (06:50 - 22/11/2013)
   Tiết kiệm điện " ý thức và hành động" (01:04 - 06/11/2013)

Đầu trang