Trang chủ An toàn - Tiết kiệm điện An toàn điện
 

PC Ninh Thuận thực hiện kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2016

Nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, ngày 22/6/2016 vừa qua, PC Ninh Thuận đã phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm định các loại máy, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014.


Theo đó, Công ty đã tiến hành kiểm định: 07 thiết bị cần trục ô tô; 01 thiết bị xe nâng người; 02 thiết bị máy nén khí; 40 thiết bị Pa lăng, kích, tifor trọng tải từ 1,0 đến 3,0 tấn; 01 thiết bị Pa lăng, Tifor trọng tải từ 3,0 đến 7,5 tấn. Kết quả, hầu hết các thiết bị được kiểm định đều đảm bảo theo quy định kiểm định của Nhà nước, thiết bị kiểm định không đạt yêu cầu, Công ty sẽ lập biên bản để loại bỏ và tuyệt đối không đưa vào sử dụng.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất và thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty, hàng năm PC Ninh Thuận luôn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

In      Trở về Phương Mai - Phòng An toàn
Đầu trang