Trang chủ Tin tức Tin trong ngành
 

Thông tin các điểm thu tiền điện và số tài khoản chuyên thu tiền điện của các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Ninh Thuận

1- DANH SÁCH CÁC BƯU CỤC THU TIỀN ĐIỆN


2- DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TÀI KHOẢN CHUYÊN THU TIỀN ĐIỆN