Trang chủ Giới thiệu Danh bạ
 

Danh bạ điện thoại Công ty Điện lực Ninh Thuận

Văn phòng Công ty Điện lực Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

Email: ninhthuanpc@evnspc.vn

Điện thoại: 0259.2210213

Fax: 0259.3888092

Các Điện lực trực thuộc

Khu vực sửa chữa điện

Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm

Địa chỉ: 833 đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận

Email: dlprtc.nt@evnspc.vn

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Tổ trực sửa chữa điện:

 

 

Tổ điện Phan Rang

 

 

1. Tổ điện Phan Rang:

+ Các phường: Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn, Mỹ Hương, Tấn Tài, Kinh Dinh, Đạo Long, Đài Sơn.

+ Các xã: Thành Hải, Tân Hải, Xuân Hải, Hộ Hải.

2. Tổ điện Tháp Chàm:

+ Các phường: Đô Vinh, Phước Mỹ, Bảo An.

+ Các xã: Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Phước Kháng (thôn Suối Le).

 

Tổ điện Tháp Chàm

 

 

Điện lực Ninh Hải

Địa chỉ: Khu phố Ninh Chữ, TT Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Email: dlninhhai.nt@evnspc.vn

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Tổ trực sửa chữa điện:

Tổ điện Ninh Chữ

1. Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm:

+ Các phường: Đông Hải, Mỹ Đông, Văn Hải, Mỹ Hải, Mỹ Bình.

2. Huyện Ninh Hải:

+ Thị trấn Khánh Hải.

+ Các xã: Vĩnh Hải, Phương Hải, Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải

Tổ điện Vĩnh Hải

Điện lực Ninh Sơn

Địa chỉ: Khu phố 8, TT Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Email: dlninhson.nt@evnspc.vn

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Tổ trực sửa chữa điện:

Tổ điện Tân Sơn

1. Huyện Ninh Sơn:

+ Thị trấn Tân Sơn.

+ Các xã: Lâm Sơn, Lương Sơn, Quảng Sơn, Hoà Sơn, Ma Nới.

2. Huyện Bác Ái:

+ Các xã: Phước Bình, Phước Hoà, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Đại, Phước Chính.

Trực sửa chữa điện Bác Ái

Điện lực Ninh Phước

Địa chỉ: Khu phố 4, TT Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Email: dlninhphuoc.nt@evnspc.vn

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Tổ trực sửa chữa điện:

Tổ điện Ninh Phước

1. Phường Đạo Long (Phía Nam cầu Đạo Long 1), Phường Đông Hải (Thôn Phú Thọ).

2. Thị trấn Phước Dân.

3. Các xã: Phước Hữu, Phước Vinh, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Hậu, Phước Thuận, An Hải, Phước Hải

Điện lực Thuận Bắc

Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Email: dlthuanbac.nt@evnspc.vn

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Tổ trực sửa chữa điện:

Tổ điện Lợi Hải

Các xã: Phước Chiến, Công Hải, Phước Kháng, Lợi Hải, Bắc Sơn, Bắc Phong.

Điện lực Thuận Nam

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Email: dlthuannam.nt@evnspc.vn

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Tổ trực sửa chữa điện:

Tổ điện Thuận Nam

Các xã: Phước Ninh, Cà Ná, Phước Hà, Phước Nam, Nhị Hà, Phước Dinh, Phước Minh, Phước Diêm.

In      Trở về PC Ninh Thuận
Đầu trang