Trang chủ Giới thiệu Danh bạ
 

Danh sách email Công ty Điện lực Ninh Thuận

Giám đốc
Đỗ Nguyên Hưng

hungdn.nt@evnspc.vn

Phó Giám đốc
Nguyễn Hữu Tiên

tiennh.nt@evnspc.vn

Phó Giám đốc
Lê Minh Long

longlm.nt@evnspc.vn

Giám đốc Điện lực Phan Rang – Tháp Chàm
Trần Trịnh Tiến Vũ

vuttt.nt@evnspc.vn

Giám đốc Điện lực Ninh Hải
Hồ Thái Yên Kha

khahty.nt@evnspc.vn

Giám đốc Điện lực Ninh Phước
Trần Ngọc

ngoct.nt@evnspc.vn

Giám đốc Điện lực Ninh Sơn
Tô Công Hiến Thành

thanhtch.nt@evnspc.vn

Giám đốc Điện lực Thuận Bắc
Kiều Thanh Niệm

niemkt.nt@evnspc.vn

Giám đốc Điện lực Thuận Nam
Nguyễn Quốc Tuyến

tuyennq.nt.nt@evnspc.vn

Giám đốc Điện lực Trường Sa
Nguyễn Hữu Tiên
tiennh.nt@evnspc.vn

Phòng Kinh doanh

kinhdoanh.nt@evnspc.vn

Phòng Điều độ

dieudo.nt@evnspc.vn

Điện lực Phan Rang – Tháp Chàm

dlprtc.nt@evnspc.vn

Điện lực Ninh Hải

dlninhhai.nt@evnspc.vn

Điện lực Ninh Sơn

dlninhson.nt@evnspc.vn

Điện lực Thuận Bắc

dlthuanbac.nt@evnspc.vn

Điện lực Ninh Phước

dlninhphuoc.nt@evnspc.vn

Điện lực Thuận Nam

dlthuannam.nt@evnspc.vn

Điện lực Trường Sa dltruongsa.nt@evnspc.vn
In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Danh bạ đã đưa
   Danh bạ điện thoại Công ty Điện lực Ninh Thuận (08:46 - 22/09/2016)

Đầu trang