Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Thông báo cáo lỗi
 

Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/9/2016

Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/9/2016

In      Trở về
 
Các Thông báo cáo lỗi đã đưa
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/5/2016 (11:11 - 31/05/2016)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 15/4/2016 (01:18 - 17/04/2016)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 23/12/2015 (09:17 - 24/12/2015)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01/10/2015 (07:20 - 02/10/2015)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/9/2015 (07:16 - 02/10/2015)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 17/10/2014 (14:30 - 17/10/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 25-09-2014 (00:40 - 28/09/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 02/9/2014 (14:01 - 04/09/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 14/6/2014 (14:45 - 17/06/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01-06-2014 (14:53 - 05/06/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 29/5/2014 (00:40 - 02/06/2014)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 21-12-2013 (15:54 - 25/12/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 8-6-2013 (10:00 - 10/06/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 22-5-2013 (07:58 - 23/05/2013)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 26-04-2013 (00:13 - 02/05/2013)

Đầu trang