Trang chủ Hỗ trợ khách hàng
 

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện

Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện ban hành theo Quyết định số 2608/QĐ-EVN SPC ngày 3 tháng 9 năm 2015 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, với các nội dung cụ thể như sau:

-        Máy biến áp (file đình kèm).

-        Dây dẫn và cáp điện (file đính kèm).

-        Thiết bị lưới điện (file đính kèm).

-        Cách điện và phụ kiện (file đính kèm).

-        Thiết bị đo lường (file đính kèm).

-        Trụ, neo, xà (file đính kèm).

-        Thiết bị thí nghiệm (file đính kèm). 

In      Trở về
Đầu trang