Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Dịch vụ mua bán điện
 

Các dịch vụ trên hợp đồng mua bán điện

I. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện 

1. Thay đổi chủ thể Hợp đồng sinh hoạt

* Hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị sang tên HĐMBĐ của khách hàng (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ, PL.B06)  kèm theo bản sao của 01 trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu được pháp luật thừa nhận tại địa điểm cấp điện cần sang tên HĐMBĐ bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà;

– Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất đã có nhà ở.

Lưu ý: Các bản sao này phải có đối chiếu với bản chính                  

Hoặc:

- Giấy xác nhận có ý kiến đồng ý sang tên của chủ HĐMBĐ cũ kèm theo bản sao của một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng được pháp luật thừa nhận tại địa điểm cấp điện cần sang tên HĐMBĐ bao gồm:

– Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

– Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

– Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

– Giấy xác nhận về địa điểm cần thực hiện sang tên HĐMBĐ của chính quyền địa phương.

* Thời gian giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thay đổi chủ thể Hợp đồng ngoài sinh hoạt

* Hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị sang tên HĐMBĐ của khách hàng (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ, PL.B06) kèm theo bản sao của 01 trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu được pháp luật thừa nhận tại địa điểm cấp điện cần sang tên HĐMBĐ bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà;

– Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất đã có nhà ở

Hoặc:

- Giấy xác nhận có ý kiến đồng ý sang tên của chủ HĐMBĐ cũ kèm theo bản sao của một trong các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng được pháp luật thừa nhận tại địa điểm cấp điện cần sang tên HĐMBĐ bao gồm:

– Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

– Hợp đồng thuê nhà/thuê địa điểm có thời hạn từ 01 năm trở lên;

– Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất

– Giấy xác nhận về địa điểm cần thực hiện sang tên HĐMBĐ của chính quyền địa phương.

- Bản sao của một trong các giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện;

– Giấy phép đầu tư;

– Quyết định thành lập đơn vị.

- Bảng liệt kê công suất thiết bị sử dụng điện – (BM.07- Nhấp vào đây để tải file). Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện

* Thời gian giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

II. Gia hạn hợp đồng 

* Hồ sơ gồm có: Công văn đề nghị xin gia hạn hợp đồng mua bán điện ngắn hạn.

Trường hợp hết thời hạn HĐMBĐ ngắn hạn, khách hàng tiếp tục có nhu cầu sử dụng điện thì Công ty Điện lực làm thủ tục thanh lý HĐMBĐ cũ và ký kết HĐMBĐ mới. 

* Thời gian giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. Thanh lý hợp đồng 

* Hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị thanh lý HĐMBĐ

- Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán điện (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Biên bản thanh lý HĐMBĐ, PL.B07)

* Thời gian giải quyết: Kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng, trong vòng 03 ngày làm việc Công ty Điện lực sẽ thực hiện thu hồi điện kế và trong vòng 15 ngày sẽ tiến hành thanh lý HĐMBĐ.

IV. Thay đổi thông tin khác 

* Hồ sơ gồm có: Các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi thông tin về địa chỉ (cấp sổ nhà mới), về số điện thoại hoặc mã số thuế …

* Thời gian giải quyết: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Thay đổi mục đích sử dụng điện 

* Hồ sơ gồm có:

- Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện, PL.B05)

- Bản sao của một trong các giấy tờ:

– Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất/kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện

– Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập đơn vị

Bảng liệt kê công suất thiết bị sử dụng điện, BM.07 (Nhấp vào đây để tải file). Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện

* Thời gian giải quyết:

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Mục 1, Điều 3, Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện ban hành ngày 29/5/2014 có ghi rõ như sau:

“Giá bán điện phải áp dụng theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng điện theo quy định của Thông tư này.

Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện làm thay đổi giá áp dụng, bên mua điện phải thông báo cho bên bán điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng. Bên bán điện phải kiểm tra và kịp thời áp dụng giá bán điện theo đúng đối tượng quy định.

Trường hợp áp dụng giá sai mục đích sử dụng điện gây thiệt hại cho bên mua hoặc bên bán điện, phải tiến hành truy thu hoặc thoái hoàn tiền điện. Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá thì được tính với thời gian là 12 tháng kể từ thời điểm phát hiện trở về trước”.

VI. Thay đổi định mức số hộ 

* Hồ sơ gồm có:

- Khách hàng cần chuẩn bị: hộ khẩu; sổ tạm trú; chứng từ xác nhận tạm trú của Cơ quan công an quản lý địa bàn hoặc danh sách cán bộ chiến sĩ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

- Khách hàng có thể tham khảo thêm tại Khoản 1,2,3,4 Điều 10 của Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.

+ (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu (Giấy đề nghị mua điện dùng chung, PL.B09 danh sách các hộ mua điện).

+ (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu (Giấy đề nghị mua điện dùng chung – đối với trường hợp thuê nhà).

* Thời gian giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Dịch vụ mua bán điện đã đưa
   Dịch vụ về Điện kế (11:21 - 25/05/2017)
   Hướng dẫn cách truy vấn tin nhắn SMS (11:21 - 25/05/2017)
   Hướng dẫn cách đăng ký nhận tin nhắn tự động từ tổng đài 8655 (11:20 - 25/05/2017)

Đầu trang