Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Dịch vụ mua bán điện
 

Dịch vụ về Điện kế

I. Di dời công tơ 

* Hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị di dời công tơ của bên mua điện trong đó nêu rõ lý do cần di dời (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Giấy để nghị Di dời công tơ).

- Đối với trường hợp khách hàng yêu cầu di dời công tơ khác địa chỉ cũ thì  Điện lực thực hiện thu hồi công tơ, thanh lý hợp đồng mua bán điện tại địa chỉ cũ và lập hồ sơ gắn mới công tơ tại địa chỉ mới theo đúng qui định cấp điện.

* Thời gian giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

II. Kiểm tra công tơ 

* Hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị kiểm tra công tơ của bên mua điện trong đó nêu rõ lý do cần kiểm tra (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu Giấy đề nghị Kiểm tra công tơ).

* Thời gian giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Dịch vụ mua bán điện đã đưa
   Hướng dẫn cách truy vấn tin nhắn SMS (11:21 - 25/05/2017)
   Hướng dẫn cách đăng ký nhận tin nhắn tự động từ tổng đài 8655 (11:20 - 25/05/2017)

Đầu trang