Trang chủ Tri ân khách hàng Chỉ tiêu dịch vụ khách hàng
 

Quy định cung cấp các dịch vụ điện của EVN

Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/05/2017 của EVN xem chi tiết tại đây

Qui định thời gian giải quyết các dịch vụ cung cấp điện của EVNSPC ban hành kèm theo văn bản số 7217/EVN SPC-KD ngày 19/9/2017 của EVN SPC xem chi tiết tại đây

In      Trở về PC Ninh Thuận
Đầu trang