Trang chủ An toàn - Tiết kiệm điện
 

Điện lực Thuận Bắc duy trì việc phát động chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”

Tiết kiệm điện là việc sử dụng điện một cách hiệu quả, đúng lúc, đúng chỗ và không lãng phí nhưng vẫn đáp ứng được tất cả các nhu cầu của công việc và cuộc sống. Tiết kiệm điện chính là tiết kiệm tiền cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước. Qua đó góp phần gìn giữ tài nguyên, môi trường cho thế hệ mai sau.

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình tiết kiệm điện năm 2018 có hiệu quả và hoàn thành kế hoạch do Công ty Điện lực Ninh Thuận giao. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2018, Điện lực Thuận Bắc đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện phát động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Huỳnh Ngọc Kỳ  - Phó Giám đốc Điện lực Thuận Bắc thực hiện phát động việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Qua buổi phát động, tuyên truyền các hộ gia đình đã một phần nào đó hiểu được ý nghĩa thiết thực của việc sử dụng điện và nhiệt tình hưởng ứng. Đồng thời tại buổi phát động đã có 50 hộ dân tham dự đại diện cho hơn 2300 hộ dân trên địa bàn xã Công Hải thực hiện ký cam kết về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua chương trình là thể hiện sự quan tâm, kết nối giữa Ngành điện với các tổ chức đoàn thể, bà con nhân dân và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Đây cũng là thông điệp mà Ngành điện muốn gửi đến tất cả mọi người là hãy hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

In      Trở về Nguyễn Thị Hiệp
 
Các An toàn - Tiết kiệm điện đã đưa
   EVN SPC đẩy mạnh tiết kiệm điện (15:48 - 09/10/2018)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận đẩy mạng công tác an toàn điện trong nhân dân (15:56 - 10/11/2017)

Đầu trang