Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019

Thực hiện hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh Ninh Thuận, về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 đồng thời tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2019. Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phân loại chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018 với sự có mặt của 132 đảng viên.

Chủ trì Hội nghị, Đồng chí Đỗ Nguyên Hưng - Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Công ty đã khai mạc Hội nghị. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Hữu Tiên - Phó Bí thư Đảng bộ đã đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.       

Xác định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp, chính vì vậy ngay từ đầu năm, Ban thường vụ đã chủ động phối hợp với Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và đề ra những giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2018, Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong doanh n

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) (07:54 - 26/03/2013)

Đầu trang