Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 2 năm 2019

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 02 tháng đầu năm 2019

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 02/2019, Công ty Điện lực Ninh Thuận không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 02/2019 đạt 49,38 triệu kWh, tăng 8,13% so cùng kỳ tháng 02/2018 (45,67 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Tính đến tháng 02/2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 47,558/61,96 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0/0,29 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,204/0,87 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 02/2019 toàn tỉnh Ninh Thuận tiết kiệm được 0,816 triệu kWh, giảm 18,7% so với cùng kỳ tháng 02/2018, tương ứng 1,65% sản lượng điện thương phẩm tháng 02/2019 (49,38 triệu kWh).

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 02/2019 là 167.529, trong đó 149.773 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 17.756 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 02/2019 phát triển 782 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 539 và khách hàng khác là 243; tốc độ tăng trưởng là 0,47%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 02/2019, Công ty đã cấp điện cho 12 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 3,196 ngày (theo qui định phải nhỏ hơn hoặc bằng 7 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2019: Tính đến 30/02/2019:

- Công trình SCL lưới điện đã thực khởi công 10/10 công trình lưới điện

- Công trình ĐTXD lưới điện năm 2019: Tổng công ty giao thực hiện 13 công trình chuyển tiếp trong đó đã hoàn thành 05/13 công trình, 01/13 công trình đang chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành, 07/13 công trình đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu.  

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 03/2019.

  1. Kế hoạch cung cấp điện:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn của các tháng mùa khô năm 2019, do đó nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải sẽ tăng cao trong thời gian tới. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công ty kính đề nghị Ban chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận thông báo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, đặc biệt là hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Công ty chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Triển khai và xây dựng kế hoạch để thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Phấn đấu giải quyết tốt, đúng theo quy định tất cả các yêu cầu của khách hàng, nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng trong các dịch vụ cung ứng điện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thí điểm không thu tiền tại nhà tại 5 phường trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác quản lý đầu tư:

Hoàn tất nghiệm thu công trình “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; khu vực xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải”.

Hoàn tất công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 07/13 công trình ĐTXD.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 1 năm 2019 (09:39 - 19/02/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện năm 2018 (08:05 - 11/01/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng đầu năm 2018 (09:08 - 12/12/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng đầu năm 2018 (11:11 - 23/11/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2018 (16:33 - 16/07/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2018 (14:45 - 28/06/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2018 (14:51 - 13/06/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2018 (15:57 - 09/05/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2018 (14:44 - 02/05/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng đầu năm 2018 (14:56 - 06/04/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2018 (14:53 - 06/04/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện thực hiện năm 2017 (14:50 - 06/04/2018)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2017 (14:50 - 18/12/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 10 tháng đầu năm 2017 (15:09 - 10/11/2017)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2017 (14:53 - 31/10/2017)

Đầu trang