Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Công ty Điện lực Ninh Thuận xây dựng Văn hóa doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Với mục tiêu xuyên suốt “Đảm bảo độ ổn định cung cấp điện, phát triển kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”. Trong những năm qua Công ty Điện lực Ninh Thuận đã xây dựng, đào tạo, bồi huấn nâng cao nghiệp vụ trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ CBCNV trong toàn đơn vị.

Thực hiện cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Xác định Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng quan trọng và không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp, với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống của CBCNV. Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Ninh Thuận đã hiện thực hóa nội dung về thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Công ty bằng các hành động cụ thể trong công tác quản lý và sản xuất.

Bên cạnh việc duy trì thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của Công ty gắn với việc thực hiện năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực". CBCNV Công ty Điện lực Ninh Thuận luôn ý thức việc hình thành thói quen ứng xử văn minh - văn hóa; trách nhiệm - thân thiện trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc khách hàng của đơn vị. 

Công ty đã tổ chức phổ biến và quán triệt đến 100% CBCNV thực hiện tốt văn hóa EVN, EVNSPC và văn hóa PCNT. Tập trung lao động, thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty giao. Trong đó, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa ứng xử, văn hóa trong giao tiếp nhằm nâng cao uy tín của ngành điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Với phương châm Lấy khách hàng làm trung tâm. Trong những năm qua Công ty Điện lực Ninh Thuận luôn chú trọng công tác bồi huấn cho CBCNV làm công tác Kinh doanh tham dự các lớp chăm sóc khách hàng do Công ty Điện lực Ninh Thuận và Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện. Sau khi tham dự các lớp bồi huấn, ý thức và thái độ thực hiện nhiệm vụ và kỹ năng giao tiếp ứng xử của CBCNV không ngừng được nâng cao, tuân thủ quy trình kinh doanh, quy trình giao tiếp khách hàng, mỗi người lao động khi tiếp xúc với khách hàng luôn thể hiện sự tôn trọng, biết lắng nghe và giải quyết những ý kiến, đề nghị chính đáng của khách hàng với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng hằng năm đều tăng hơn so với các năm trước năm 2017 là 8,02 năm 2018 là 8,44. Đây cũng là cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý, sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và nỗ lực hoàn thiện bản thân của mỗi CBCNV là động lực thúc đẩy Công ty Điện lực Ninh Thuận phát triển vững mạnh, bền vững.

In      Trở về Nguyễn Hoài Nghĩa
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Công ty Điện lực Ninh Thuận cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp (09:37 - 27/03/2019)
   Thực thi văn hóa hội họp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:33 - 25/03/2019)
   Văn hóa danh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Người lao động là tài sản quý giá nhất” (09:35 - 21/12/2018)
   Văn hóa chào hỏi trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:05 - 26/11/2018)
   Điện lực Ninh Thuận đảm bảo mục tiêu cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, ổn định và chất lượng (16:14 - 23/11/2018)
   Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Vì một cộng đồng phát triển” (15:54 - 19/09/2018)
   Thực thi văn hóa doanh nghiệp ở Điện lực Thuận Bắc (09:01 - 05/09/2018)
   Công tác tuyên truyền và thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm (14:19 - 28/06/2018)
   Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Hợp tác cùng phát triển” (16:12 - 20/06/2018)
   Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: “ Văn hóa tổ chức tiệc và dự tiệc” (15:08 - 22/03/2018)
   Nét đẹp văn hóa chào cờ đầu tuần trong Công ty điện lực ninh thuận (10:52 - 21/03/2018)
   Quy định về văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (14:39 - 07/03/2018)
   PC Ninh Thuận hướng đến thực hiện Văn hóa an toàn tại doanh nghiệp (15:42 - 23/11/2017)
   PC Ninh Thuận triển khai ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị (11:28 - 06/11/2017)
   Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:03 - 05/10/2017)

Đầu trang