Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Thông báo cáo lỗi
 

Cáo lỗi mất điện 22/05/2019 do sét đánh lưới điện 110kV khu vực Nhà máy Điện Mặt Trời CMX

Cáo lỗi mất điện do do sét đánh lưới điện 110kV khu vực Nhà máy Điện Mặt Trời CMX

In      Trở về Điều độ
 
Các Thông báo cáo lỗi đã đưa
   Cáo lỗi mất điện do ảnh hưởng cơn bão số 9 (07:55 - 05/12/2018)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố ngày 13/9/2018 (15:54 - 14/09/2018)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 11/9/2018 (10:13 - 14/09/2018)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 03/7/2018 (20:55 - 04/07/2018)
   Cáo lỗi cung cấp điện trễ ngày 17/3/2018 (22:53 - 19/03/2018)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01/11/2017 (18:03 - 01/11/2017)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 17/9/2017 (16:08 - 18/09/2017)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 03/04/2017 (01:17 - 04/04/2017)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/9/2016 (20:16 - 03/10/2016)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/5/2016 (11:11 - 31/05/2016)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 15/4/2016 (01:18 - 17/04/2016)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 23/12/2015 (09:17 - 24/12/2015)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 01/10/2015 (07:20 - 02/10/2015)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 30/9/2015 (07:16 - 02/10/2015)
   Cáo lỗi mất điện do sự cố nguồn ngày 17/10/2014 (14:30 - 17/10/2014)

Đầu trang