Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Văn hoá doanh nghiệp trong ngành Điện

Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp, nếu thiếu đi yếu tố văn hoá thì khó có thể đứng vững và tồn tại được.

Trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện, vừa qua, EVN đã ban hành bộ Tài liệu “Văn hóa EVN”. Những nội dung trong tài liệu được coi là “kim chỉ nam” cho hành động và nhận thức của CBCNV, hướng tới hành vi ứng xử chuẩn mực, tích cực tu dưỡng, học tập, hoàn thiện bản thân, chung tay thực hiện sứ mệnh cao cả của Tập đoàn: Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn. Đến nay, bằng nhiều hình thức thực thi văn hóa doanh nghiệp đa dạng và phong phú như: tập huấn, đào tạo chuyên sâu, tổ chức hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các hội thi... EVN và các đơn vị thành viên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) nói chung, văn hóa EVN nói riêng cho CBCNV và người lao động. Nhiều đơn vị đã trở thành tấm gương điển hình.

          Từ nhiều năm qua, Công đoàn Ðiện lực Việt Nam đã chủ động tuyên truyền xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị cơ sở. Một số đơn vị ngành Ðiện cũng đã áp dụng những tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của mình. Văn hóa EVN đã từng bước được định hình trong mỗi CBCNV, trong từng đơn vị và Tập đoàn. Việc triển khai VHDN được EVN gắn với mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn, qua đó, tạo động lực sáng tạo và phát triển, xây dựng hình ảnh EVN ngày càng lớn mạnh, uy tín và thân thiện trong mắt khách hàng, cộng đồng xã hội và đối tác.

          Một trong những cam kết của “Văn hóa EVN” là đảm bảo đủ điện cho phát triển của đất nước với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”, EVN đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện, áp dụng công nghệ hiện đại, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã từng bước xóa bỏ những định kiến  về một DNNN “độc quyền”, trở thành doanh nghiệp phục vụ, tận tâm và trách nhiệm.

          Qua việc thực thi VHDN, hình ảnh một EVN uy tín, thân thiện, tận tâm đang dần được hình thành trong mắt khách hàng sử dụng điện, các đối tác và cộng đồng xã hội. Phát huy những thành quả đó, CBCNV ngành điện đã và đang không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân, chung tay xây dựng một EVN lớn mạnh với bản sắc văn hóa riêng, tạo nên giá trị bền vững của một Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế...

          Hy vọng, với những nỗ lực thực hiện chủ trương phát triển VHDN ngành Ðiện, các tiêu chuẩn VHDN sẽ sớm được xây dựng vào áp dụng vào thực tế hoạt động cùa ngành điện, góp phần đẩy mạnh hoạt động của EVN trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay./.

In      Trở về Phan Tiến Lộc
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Điện lực Ninh Phước thực hiện văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “Văn hóa công việc” (07:43 - 20/12/2019)
   Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong lao động, sinh hoạt hàng ngày (07:40 - 20/12/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong cuộc họp, hội nghị của Công ty Điện lực Ninh Thuận (11:09 - 12/11/2019)
   Gương tiêu biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” (14:46 - 04/11/2019)
   Sử dụng văn hóa công nghệ tại Công ty Điện lực Ninh Thuận (14:42 - 04/11/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:41 - 08/10/2019)
   THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG QUAN HỆ BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC (15:35 - 08/10/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Văn hóa trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp” (07:49 - 03/10/2019)
   Văn hóa công sở là gốc nền của sự thành công (16:15 - 04/07/2019)
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: "Văn hóa công sở" (16:12 - 26/06/2019)
   Chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 44 năm ngày Giải phóng Ninh Thuận (16:25 - 02/04/2019)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận xây dựng Văn hóa doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng (14:39 - 02/04/2019)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp (09:37 - 27/03/2019)
   Thực thi văn hóa hội họp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:33 - 25/03/2019)
   Văn hóa danh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Người lao động là tài sản quý giá nhất” (09:35 - 21/12/2018)

Đầu trang