Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể
 

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 Công ty Điện lực Ninh Thuận

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Điện lực Ninh Thuận (Công ty) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 với sự tham dự của Ban Thường vụ, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch các công đoàn bộ phận, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện các tập thể điển hình tiên tiến và các cá nhân điển hình tiên tiến.

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương trong giai đoạn 2016-2020 Công ty đã xây dựng Kế hoạch số 2579/KH-PCNT ngày 19/10/2016 về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, trong đó đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, cụ thể như sau:

- Phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch.

- Phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch.

- Phong trào thi đua đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất.

- Phong trào thi đua “Giảm sự cố lưới điện”.

- Phong trào thi đua Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

- Phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp và bảo đảm ATVSLĐ-PCCN”.

- Phong trào thi đua “Mỗi công nhân là một An toàn vệ sinh viên”.

- Phong trào thi đua thực hiện công tác thu tiền điện hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Phong trào thi đua thực hiện tỷ lệ thanh toán tiền điện qua hình thức điện tử, không dùng tiền mặt.

- Phong trào thi đua “Vận động khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt thanh toán tiền điện qua tài khoản mở tại Ngân hàng”.

- Phong trào thi đua đề xuất ý tưởng cải cách thủ tục hành chính.

- Phong trào thi đua trong công tác phòng chống tham nhũng.

Qua đó, phát hiện và lựa chọn được các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước nhằm giúp cho các tập thể, cá nhân có định hướng và tích cực nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như là cơ sở để Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xem xét, đề xuất khen thưởng hàng năm ở các cấp Tỉnh, Bộ, Ngành, Chính phủ...

Trong 5 năm qua (2016-2020), phong trào thi đua yêu nước của Công ty luôn được cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo Công ty quan tâm kịp thời, xem việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của ngành là việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước thông qua lao động sản xuất của mỗi CBNV. Trong thời gian qua, tuy còn một số khó khăn do đặc thù của ngành và điều kiện sản xuất không tập trung nhưng Công ty đã tích cực vận động CBNV ra sức phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty, nhận thức về tầm quan trọng của phong trào thi đua trong mỗi CBNV được nâng lên. Cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo đã quan tâm lãnh đạo một cách sâu sát và kịp thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và uốn nắn công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, coi đây là một trong những động lực chính để Công ty ĐLNT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2025 Công ty sẽ từng bước nâng cao chất lượng, quản lý vận hành lưới điện, công tác điều hành cung cấp điện, thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch các mục tiêu thi đua chính như: Điện thương phẩm; Tổn thất điện năng; Thu tiền điện; Lơi nhuận; An toàn lao động; Thực hiện đúng quy định công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cơ bản... Đồng thời, tiếp tục xây dựng các phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua lao động sản xuất trong CBNV, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao; đồng thời, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà như:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch hàng năm do Tổng công ty giao về kế hoạch lợi nhuận, năng suất lao động, điện thương phẩm, tổn thất điện năng, độ tin cậy cấp điện, giá bán điện bình quân,...

- Nộp ngân sách Nhà nước: Nộp đầy đủ và đúng thời gian quy định.

2. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm, trọng điểm; củng như phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh như: Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào toàn  dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp; phong trào doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”…

3. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đến các đơn vị trực thuộc và người lao động trong toàn Công ty.

4. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty và các Điện lực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

5. Tổ chức sơ, tổng kết kịp thời công tác thi đua, khen thưởng; cũng như khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát và phân công trong cấp ủy Đảng, phân công các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi, đôn đốc, bám sát hoạt động thi đua yêu nước của các đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng nhân rộng những điển hình tiên tiến, các phong trào mới hoạt động có hiệu quả.

Nhân dịp này, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã trao giấy khen và tiền thưởng điển hình tiên tiến cho 02 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Các cá nhân được khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

In      Trở về Thành Từ Diệp Tố
 
Các Hoạt động Xã hội Đoàn thể đã đưa
   Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc - nét đẹp văn hóa của Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm (14:17 - 03/07/2020)
   Người dân miền Nam sử dụng điện được gì khi giao dịch điện tử (16:29 - 29/05/2020)
   Điện lực Thuận Nam hưởng ứng tháng công nhân năm 2020 (09:03 - 20/05/2020)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15:29 - 19/05/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận (09:32 - 19/05/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid19 (08:43 - 26/03/2020)
   Điện lực Thuận Nam đã tổ chức họp mặt Nữ CNVC nhân kỷ niệm 110 năm Quốc tế phụ nữ (10:00 - 13/03/2020)
   Chi Bộ khối Hành chính thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (15:13 - 04/02/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận đi thăm và tặng cho các gia đình chính sách nhân dịp tết cổ truyền Canh Tý 2020 (16:27 - 17/01/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng năm 2018 (15:17 - 01/06/2018)
   Hoạt động “tháng công nhân” năm 2018 (08:29 - 22/05/2018)
   Công đoàn Công ty Điện lực Ninh Thuận: Đẩy mạnh phong trào thi đua để phát triển (15:34 - 04/05/2018)
   Hưởng ứng chiến dịch “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (14:11 - 18/04/2018)
   PC Ninh Thuận với giải bóng đá truyền thống và billiard carom 1 băng (08:52 - 28/03/2018)
   Họp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp tết mậu tuất 2018 tại công ty điện lực ninh thuận (14:47 - 07/02/2018)

Đầu trang