Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Điện lực Ninh hải xây dựng văn hóa tình đồng nghiệp nơi công sở

Các mối quan hệ tốt đẹp trong một đơn vị được xây dựng trên nền tảng vững chắc, duy trì và phát triển sẽ tạo ra “sợi dây vô hình” gắn kết làm các mối liên hệ trở nên chặt chẽ hơn trong một tập thể, đây chính là nguồn sức mạnh to lớn để phát triển một đơn vị đầy tình đồng nghiệp.

Muốn được như vậy, thì phải xây dựng văn hóa ứng xử trong đơn vị như thế nào? Câu hỏi được đặt ra trước hết phải xây dựng các mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa nhân viên với nhân viên, giữa các đồng nghiệp với nhau, các mối quan hệ ấy phải được xây dựng trên những giá trị và tính chất chung của đơn vị, phù hợp với văn hóa ứng xử của cộng đồng và xã hội hay chưa?.

Hình ảnh: Thảo luận trao đổi với đồng nghiệp khi giải quyết công việc

Để xây dựng văn hóa tình đồng nghiệp không phải ngày một, ngày hai mà phải là một quá trình xuyên suốt, đặc biệt quan tâm chú trọng đến yếu tố xây dựng phát triển con người; để doanh nghiệp phát triển bền vững cần có đội ngũ nhân viên có đầy đủ các yếu tố: Văn minh, lịch sự, có trình độ chuyên môn, có trách nhiệm với công việc, với gia đình và với cả cộng đồng.

Mỗi CBNV Điện lực cần duy trì giao tiếp, ứng xử nơi công sở như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất và thể hiện nét văn hóa trong ứng xử, góp phần tạo dựng nên hình ảnh đẹp của ngành điện trước đối tác và cộng đồng.

Sau những ứng xử hàng ngày trong công việc, chúng ta hãy để lại cho nhau một chữ “TÌNH”. Đó chính là tình giữa lãnh đạo với nhân viên, tình giữa bản thân với công việc, tình giữa các đồng nghiệp với nhau. Đảm bảo xây dựng mối quan hệ trên việc sử dụng con người như thế nào, sẽ tạo ra mối quan hệ vững chắc như thế ấy. Muốn được như vậy, chúng ta nên xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa theo kiểu truyền thống “mưa dầm thấm lâu”, từ đó tạo thành nếp văn hóa của cá nhân, của đơn vị; nếp văn hóa này phải luôn được duy trì và phát triển theo hướng tích cực, đầy hiệu quả.

Có thể chúng ta chưa biết, hay chưa để ý nhưng thời gian bạn ở công sở có khi còn nhiều hơn thời gian bạn hoạt động ở nhà. Vì thế, hãy giao tiếp ứng xử thật khéo léo để tạo cảm giác thoải mái cho chính mình, cho đồng nghiệp từ đó sẽ làm tăng hiệu quả trong công việc.

Cuối cùng, việc thực hiện tốt công tác giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp sẽ giúp bạn sống trong bầu không khí, môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, mang lại lợi ích cho nhiều người và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao trong toàn đơn vị./.

In      Trở về Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Ninh Sơn với chủ đề: "Văn hóa nơi làm việc" (15:08 - 01/04/2020)
   Văn hoá doanh nghiệp trong ngành Điện (10:19 - 23/12/2019)
   Điện lực Ninh Phước thực hiện văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “Văn hóa công việc” (07:43 - 20/12/2019)
   Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong lao động, sinh hoạt hàng ngày (07:40 - 20/12/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong cuộc họp, hội nghị của Công ty Điện lực Ninh Thuận (11:09 - 12/11/2019)
   Gương tiêu biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” (14:46 - 04/11/2019)
   Sử dụng văn hóa công nghệ tại Công ty Điện lực Ninh Thuận (14:42 - 04/11/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:41 - 08/10/2019)
   THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG QUAN HỆ BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC (15:35 - 08/10/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Văn hóa trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp” (07:49 - 03/10/2019)
   Văn hóa công sở là gốc nền của sự thành công (16:15 - 04/07/2019)
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: "Văn hóa công sở" (16:12 - 26/06/2019)
   Chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 44 năm ngày Giải phóng Ninh Thuận (16:25 - 02/04/2019)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận xây dựng Văn hóa doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng (14:39 - 02/04/2019)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp (09:37 - 27/03/2019)

Đầu trang