Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Tuyên truyền thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

Trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện, tháng 12/2009, EVN đã ban hành bộ Tài liệu “Văn hóa EVN”. Những nội dung trong tài liệu được coi là “kim chỉ nam” cho hành động và nhận thức của CBCNV, hướng tới hành vi ứng xử chuẩn mực, tích cực tu dưỡng, học tập, hoàn thiện bản thân, chung tay thực hiện sứ mệnh cao cả của Tập đoàn.

Ngay sau khi bộ Tài liệu “Văn hóa EVN” được ban hành, Công ty Điện lực Ninh Thuận có biên soạn tài liệu theo Quyết định số 192/QĐ-PCNT ngày 26/02/2018 ban hành “Quy định về văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận”, nhưng nội dung giá trị văn hóa đều nằm trong hệ thống giá trị văn hóa cốt lõi của EVN. Quyết định này được phổ biến cho từng thành viên qua EOFFICE với khẩu hiệu là “PCNT thắp sáng niềm tin”, với giá trị cốt lõi là “Chất lượng - Tín nhiệm, Tận tâm - Trí tuệ, Hợp tác - Chia sẽ, Sáng tạo - Hiệu quả”. Do đó, việc xem, duyệt, nhận việc trên trang https://eoffice.evnspc.vn/pcninhthuan hàng ngày cũng là một nét văn hóa riêng, là một hình thức tuyên truyền, phổ biến và thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Ninh Thuận còn tham gia hưởng ứng tích cực các cuộc thi về viết bài, làm Clip về Văn hóa doanh nghiệp EVN do Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai (theo văn bản 5802/EVN SPC-QHCĐ ngày 20/8/2018).

Bên cạnh đó, mỗi năm Công ty Điện lực Ninh Thuận đều lên kế hoạch tổ chức phổ biến, cũng cố kiến thức về văn hóa doanh nghiệp cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty bằng cách thi trắc nghiệm trên hệ thống đào tạo từ xa, eLearning (https://elearning.evn.com.vn/) là phương thức đào tạo trực tuyến được ưu tiên trong tương lai của Công ty. Các bài giảng trực tuyến được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa nội dung chương trình đào tạo và các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Hơn nữa, các bài giảng được thiết kế không chỉ lý thuyết được đúc kết cô đọng mà còn gắn liền với thực tiễn bằng các tình huống và bài học kinh nghiệm, đồng thời đảm bảo việc học lý thuyết gắn liền với thực tiễn.

In      Trở về Nguyễn Lê Lý Hiền
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Điện lực Thuận Bắc thực thi văn hóa doanh nghiệp (10:34 - 30/09/2020)
   Điện lực Ninh hải xây dựng văn hóa tình đồng nghiệp nơi công sở (10:31 - 30/09/2020)
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Ninh Sơn với chủ đề: "Văn hóa nơi làm việc" (15:08 - 01/04/2020)
   Văn hoá doanh nghiệp trong ngành Điện (10:19 - 23/12/2019)
   Điện lực Ninh Phước thực hiện văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “Văn hóa công việc” (07:43 - 20/12/2019)
   Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong lao động, sinh hoạt hàng ngày (07:40 - 20/12/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong cuộc họp, hội nghị của Công ty Điện lực Ninh Thuận (11:09 - 12/11/2019)
   Gương tiêu biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” (14:46 - 04/11/2019)
   Sử dụng văn hóa công nghệ tại Công ty Điện lực Ninh Thuận (14:42 - 04/11/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:41 - 08/10/2019)
   THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG QUAN HỆ BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN BẮC (15:35 - 08/10/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Văn hóa trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp” (07:49 - 03/10/2019)
   Văn hóa công sở là gốc nền của sự thành công (16:15 - 04/07/2019)
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: "Văn hóa công sở" (16:12 - 26/06/2019)
   Chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 44 năm ngày Giải phóng Ninh Thuận (16:25 - 02/04/2019)

Đầu trang