Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 09 năm 2020

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 09 năm 2020:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 09/2020, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2020, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 09/2020 thực hiện được 68,665 triệu kWh, tăng 7,67% so cùng kỳ tháng 09/2019 (63,773 triệu kWh); lũy kế đến tháng 09/2020 đạt 556,964 triệu kWh, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2019 (524,739 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 09/2020, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 171,2861/293,33 phút, đạt tỷ lệ 58,39% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,2056/1,88 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 64,13% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,9476/4,95 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 39,35% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 09/2020 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,449 triệu kWh, tăng 30,23% so với cùng kỳ tháng 09/2019; lũy kế 09 tháng đạt 12,003 triệu kWh, tương ứng 2,16% sản lượng điện thương phẩm 09 tháng năm 2020 (556,964 triệu kWh) và tăng 29,95% so với cùng kỳ năm 2019.

- Phát triển khách hàng:

Tổng số khách hàng đến tháng 09/2020 là 182.469, trong đó 160.385 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 22.084 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 09/2020 phát triển 5.493 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 3.907 và khách hàng khác là 1.586; tốc độ tăng trưởng là 3,10%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 09/2020, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 158 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,761 ngày (kế hoạch giao ≤  2,9 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2020:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/09/2020 như sau:

 1. Công trình SCL năm 2020:

Năm 2020, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 18.201 triệu đồng, trong đó SCL trạm 110kV là 7.830 triệu đồng, SCL lưới điện 22kV là 10.371 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

 • Công trình SCL trạm 110kV: Đang xét thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công sửa chữa.
 •  Công trình SCL lưới điện 22kV: 2/5 công trình đã thi công hoàn thành, 2/5 đang thi công đạt 90% khối lượng, 1/5 công trình thi công đạt 20,5% khối lượng.
 • Công trình SCL máy biến áp: 1/2 công trình đã thi công hoàn thành, 1/2 công trình đang hoàn thiện ký kết hợp đồng nguyên tắc.
  1. Công trình ĐTXD:  

2.2.1 Các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020:

 1. Công trình lưới điện: Đã quyết toán hoàn thành công trình.
 2. Công trình kiến trúc: Gồm 02 công trình, đã thi công hoàn thành 01 công trình; 01 công trình đang thi công đạt 29% khối lượng..
 3. Công trình cáp quang: Đã quyết toán hoàn thành công trình.
  1. Công trình năng lượng mặt trời áp mái: Đã quyết toán hoàn thành công trình.
  2. Các công trình ĐTXD năm 2020:

Gồm 18 công trình, trong đó:

 • 1/18 công trình đã thi công đạt 100% khối lượng.
 • 2/18 công trình thi công đạt 50% khối lượng.
 • 4/18 công trình thi công đạt 20% khối lượng.
 • 4/18công trình thi công đạt 15% khối lượng.
 • 6/18 công trình thi công đạt 10% khối lượng.
 • 1/18 công trình đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2020.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Mời khách hàng quan tâm trang OA EVNSPC trên ứng dụng Zalo: Tất cả khách hàng sử dụng điện đang sử dụng ứng dụng Zalo nhưng chưa quan tâm trang OA EVNSPC. Thực hiện chuẩn hóa tất cả các số điện thoại khách hàng đang sử dụng vào chương trình CMIS đề đảm bảo tỷ lệ quan tâm trang OA EVNSPC của khách hàng khi gửi tin mời quan tâm đạt > 50%.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện,...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Phối hợp khai thác trang thông tin http://sudungdien.evn.com.vn theo dõi sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà (hướng dẫn các bước đăng ký trên trang web, Đài truyền thanh, báo địa phương hoặc poster, standee tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian.

 1. Công tác quản lý đầu tư:

  a. Công trình SCL:

 • Các công trình SCL lưới điện 22kV:

+ 4/5 công trình thi công hoàn thành 100% khối lượng.

+ 1/5 công trình thi công đạt 25% khối lượng.

 • Các công trình SCL trạm 110kV: Hoàn tất công tác xét thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công sửa chữa.
 1. Công trình ĐTXD:
 • 1/18 công trình hoàn tất hồ sơ nghiệm thu.
 • 2/18 công trình thi công đạt 65% khối lượng.
 • 4/18 công trình thi công đạt 25% khối lượng.
 • 10/18công trình thi công đạt 20% khối lượng.
 • 1/18 công trình hoàn tất lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Hoàn tất công tác lập hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu các công trình còn lại.
In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 7/2020 (16:05 - 07/08/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 07 năm 2020 (15:36 - 05/08/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2020 (15:17 - 13/07/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2020 (10:27 - 13/05/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2020 (10:18 - 24/04/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng đầu năm 2020 (11:27 - 11/03/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2020 (10:09 - 11/02/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2019 (07:39 - 18/12/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2019 (09:42 - 22/10/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2019 (16:44 - 17/09/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2019 (07:53 - 19/08/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2019 (11:15 - 30/07/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 5 tháng đầu năm 2019 (16:40 - 13/06/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2019 (15:46 - 07/05/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 2 năm 2019 (14:18 - 05/03/2019)

Đầu trang