Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 10/2020, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các hoạt đông vui chơi giải trí của đồng bào chăm trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Lễ hội Katê năm 2020, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, Công ty ĐLNT đã chủ động triển khai cấp điện ổn định cho các địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh; xây dựng phương án đảm bảo cấp điện tại địa điểm cầu hội nghị truyền hình phục vụ kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (nơi diễn ra các cuộc họp trực tuyến giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Quốc hội bắt đầu từ ngày 20/10/2020 đến ngày 27/10/2020).

- Điện thương phẩm: Tháng 10/2020 thực hiện được 61,218 triệu kWh, tăng 4,15% so cùng kỳ tháng 10/2019 (58,776 triệu kWh); lũy kế đến tháng 10/2020 đạt triệu kWh, tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2019 (583,515 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 10/2020, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 206,196/293,33 phút, đạt tỷ lệ 70,29% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,218/1,88 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 64,79% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,131/4,95 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 43,05% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 10/2020 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,322 triệu kWh, tăng 29,2% so với cùng kỳ tháng 10/2019; lũy kế 10 tháng đạt 13,325 triệu kWh, tương ứng 2,16% sản lượng điện thương phẩm 10 tháng năm 2020 (618,182 triệu kWh) và tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2019.

- Phát triển khách hàng:

Tổng số khách hàng đến tháng 10/2020 là 182.995, trong đó 160.772 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 22.223 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 10/2020 phát triển 6.019 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 4.294 và khách hàng khác là 1.725; tốc độ tăng trưởng là 3,40%.

 

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 10/2020, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 196 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,819 ngày (kế hoạch giao ≤  2,9 ngày).

2. Về công tác triển khai đảm bảo cấp điện phục vụ cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Công ty ĐLNT có tổ chức triển khai nghiêm túc ngay từ đầu đến từng đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tổng kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết và tồn tại trên lưới để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và liên lục trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Không cắt điện và đảm bảo cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra Đại hội từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 và đặc biệt lưu ý đảm bảo cấp điện các nơi ăn, nghỉ chính của các đoàn Đại biểu lưu trú trên địa bàn khu vực thuộc trung tâm thành phố và huyện thị.

- Ngoài ra, Công ty ĐLNT có bố trí các phương án chạy 02 máy phát dự phòng; chuyển đổi nguồn điện hợp lý khi có sự cố xảy ra để đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để phục vụ cho kỳ họp Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

- Kết quả tình hình đảm bảo cấp điện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa qua trong các ngày từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 trên phạm vi toàn tỉnh không có trường hợp mất điện xảy ra, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục.

3. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2020. Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/10/2020 như sau:

Công trình SCL năm 2020:

Năm 2020, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 18.201 triệu đồng, trong đó SCL trạm 110kV là 7.830 triệu đồng, SCL lưới điện 22kV là 10.371 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

 • Công trình SCL trạm 110kV: Đang hoàn thiện ký kết hoàn thiện giám sát.
 • Công trình SCL lưới điện 22kV: 4/5 công trình đã thi công hoàn thành, 1/5 đang thi công đạt 42% khối lượng.
 • Công trình SCL máy biến áp: 1/2 công trình đã thi công hoàn thành, 1/2 công trình đang chuẩn bị khởi công sửa chữa.

       3.2 Công trình ĐTXD:  

      3.2.1 Các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020:

a. Công trình lưới điện: Đã quyết toán hoàn thành công trình.

b. Công trình kiến trúc: Gồm 02 công trình, đã thi công hoàn thành 01 công trình; 01 công trình đang thi công đạt 33% khối lượng..

c. Công trình cáp quang: Đã quyết toán hoàn thành công trình.

3.2.2 Công trình năng lượng mặt trời áp mái: Đã quyết toán hoàn thành công trình.

   Các công trình ĐTXD năm 2020:

Gồm 18 công trình, trong đó:

 • 1/18 công trình đã thi công đạt 100% khối lượng.
 • 3/18 công trình thi công đạt 85% khối lượng.
 • 1/18 công trình thi công đạt 75% khối lượng.
 • 2/18công trình thi công đạt 30% khối lượng.
 • 4/18 công trình thi công đạt 20% khối lượng.
 • 4/18 công trình thi công đạt 10% khối lượng.
 • 1/18 công trình thi công đạt 5% khối lượng.
 • 1/18 công trình đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • 1/18 công trình lắp đặt thiết bị dang chờ SPC cung cấp thiết bị.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2020.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Mời khách hàng quan tâm trang OA EVNSPC trên ứng dụng Zalo: Tất cả khách hàng sử dụng điện đang sử dụng ứng dụng Zalo nhưng chưa quan tâm trang OA EVNSPC. Thực hiện chuẩn hóa tất cả các số điện thoại khách hàng đang sử dụng vào chương trình CMIS đề đảm bảo tỷ lệ quan tâm trang OA EVNSPC của khách hàng khi gửi tin mời quan tâm đạt > 50%.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện,...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Phối hợp khai thác trang thông tin http://sudungdien.evn.com.vn theo dõi sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà (hướng dẫn các bước đăng ký trên trang web, Đài truyền thanh, báo địa phương hoặc poster, standee tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian.

        3. Công tác quản lý đầu tư:

a. Công trình SCL:

 • Các công trình SCL lưới điện 22kV:

+ 4/5 công trình thi công hoàn thành công tác nghiệm thu.

+ 1/5 công trình thi công đạt 60% khối lượng.

 • Các công trình SCL trạm 110kV: Hoàn thiện hợp đồng giám sát và khởi công sửa chữa công trình.

b. Công trình ĐTXD giao đầu năm:

 • 4/18 công trình đã thi công đạt 100% khối lượng.
 • 4/18 công trình thi công đạt trên 50% khối lượng.
 • 5/18 công trình thi công đạt 20% khối lượng.
 • 1/18 công trình hoàn thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình.

c. Công trình ĐTXD bổ sung:

Hoàn tất công tác lập HSMT và đăng báo đấu thầu 05 công trình bổ sung.

   

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                    Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn           Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, Tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 8/2020 (15:58 - 11/09/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 08 năm 2020: (10:21 - 07/09/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020: (15:25 - 03/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Chính sách về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (09:28 - 15/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 06 năm 2020 (10:39 - 06/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Về việc hoá đơn tiền điện tăng cao (08:10 - 24/06/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (16:45 - 05/06/2020)
   Thông cáo báo chí về việc hợp tác phát triển Điện mặt trời mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam (16:46 - 08/05/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:47 - 06/05/2020)
   Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (09:49 - 24/04/2020)
   EVN CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO CÁC KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 (13:50 - 17/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 (10:38 - 17/04/2020)
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN XIN THÔNG BÁO (21:56 - 13/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020 (08:10 - 13/04/2020)
   TCBC EVN: EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19 (07:52 - 10/04/2020)

Đầu trang