Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà
 

Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 09/11/2020

Danh sách các hệ thống Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã vận hành và đã chấp thuận đấu nối: Xem tại đây

 

Danh sách các hệ thống ĐMTMN khách hàng đã đăng ký thỏa thuận đấu nối, Điện lực đang trong quá trình khảo sát, lắp đặt hoặc đã từ chối đấu nối: Xem tại đây

 

Danh sách các Trạm biến áp/ Đường dây không còn khả năng đấu nối ĐMTMN: Xem tại đây

 

Danh sách các Trạm biến áp/ Đường dây còn khả năng đấu nối ĐMT: Xem tại đây

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà đã đưa
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 02/11/2020 (08:45 - 03/11/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 26/10/2020 (15:33 - 27/10/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 19/10/2020 (10:49 - 20/10/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 12/10/2020 (07:41 - 13/10/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 02/10/2020 (07:40 - 06/10/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 25/9/2020 (08:19 - 28/09/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 11/9/2020 (15:26 - 14/09/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 04/9/2020 (16:43 - 07/09/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 28/8/2020 (07:46 - 01/09/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 21/8/2020 (14:02 - 25/08/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 14/8/2020 (15:25 - 17/08/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 7/8/2020 (15:19 - 11/08/2020)
   Tình hình cung cấp Điện mặt trời mái nhà tính đến ngày 31/7/2020 (15:18 - 11/08/2020)
   Các văn bản liên quan điện mặt trời mái nhà (08:55 - 30/07/2020)

Đầu trang