Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Ninh Phước với chủ đề: "An toàn lao động"

Như chúng ta biết, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh muốn phát triển bền vững thì phải luôn coi trọng công tác an toàn lao động nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động, để người lao động an tâm phục vụ, cống hiến cho doanh nghiệp.

Đặc biệt đối với đặc thù ngành điện thường xuyên phải tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại như: Tiếp xúc với điện, độ cao, nhiệt độ cao ngoài trời…khi làm việc ngoài hiện trường thì công tác an toàn lao động luôn là công tác quan trọng nhất trong quá trình làm việc.

Chính vì thế, nhằm nâng cao nhận thức của người lao động đối với công tác an toàn trong đơn vị, trong quý IV năm 2020, Điện lực Ninh Phước đã triển khai đến toàn thể CBNV thực hiện văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “An toàn lao động” như sau:

- Luôn tuân thủ các quy định về an toàn, coi an toàn là ưu tiên hàng đầu.

- Tìm mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro thương tật, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và hư hại tài sản.

- Nâng cao khả năng quản lý, tăng cường hoạt động kiểm soát an toàn một cách có hệ thống.

- Thực hiện các chương trình đào tạo toàn diện về an toàn và kiểm tra định kỳ về an toàn lao động.

Cụ thể, Công ty Điện lực Ninh Thuận luôn tổ chức đào tạo phương án sơ cấp cứu và sát hạch an toàn lao động cho CBNV hàng năm; thường xuyên phổ biến các vụ tại nạn lao động trong ngành để rút kinh nghiệm tránh tái diễn; thường xuyên triển khai các quy trình, quy định an toàn đến CBNV thực hiện nghiêm túc, không vi phạm; áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro khi công tác trên lưới điện; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên đến từng tổ sản xuất, đề cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, của bộ phận làm công tác an toàn tại đơn vị.  

Qua thời gian triển khai văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “An toàn lao động” tại Điện lực Ninh Phước đã giúp cho CBNV ý thức được tầm quan trọng của công tác an toàn lao động trong qua trình làm việc, không chủ quan trong công tác, khi công tác phải thực hiện đúng quy trình an toàn lao động do Tập đoàn Điện lực ban hành, luôn ghi nhớ khẩu hiệu “Công tác phải an toàn” mỗi khi thực hiện nhiệm vụ; qua đó trong năm 2020, Điện lực Ninh Phước không để xảy ra tai nạn lao động.

Với những thành quả đã đạt được, Điện lực Ninh Phước tiếp tục triển khai đến CBNV duy trì thực thi “Văn hóa Công ty Điện lực Ninh Thuận” và phấn đấu trở thành đơn vị văn hóa kiểu mẫu trong Công ty Điện lực Ninh Thuận.

In      Trở về Trần Phước Đạt Ngân
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (11:28 - 16/11/2020)
   “Văn hoá khi làm việc” trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (09:07 - 09/11/2020)
   Văn hóa không khói thuốc tại công sở của Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:37 - 27/10/2020)
   PC Ninh Thuận nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở (09:19 - 01/10/2020)
   Tuyên truyền thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (10:36 - 30/09/2020)
   Điện lực Thuận Bắc thực thi văn hóa doanh nghiệp (10:34 - 30/09/2020)
   Điện lực Ninh hải xây dựng văn hóa tình đồng nghiệp nơi công sở (10:31 - 30/09/2020)
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Ninh Sơn với chủ đề: "Văn hóa nơi làm việc" (15:08 - 01/04/2020)
   Văn hoá doanh nghiệp trong ngành Điện (10:19 - 23/12/2019)
   Điện lực Ninh Phước thực hiện văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “Văn hóa công việc” (07:43 - 20/12/2019)
   Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong lao động, sinh hoạt hàng ngày (07:40 - 20/12/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong cuộc họp, hội nghị của Công ty Điện lực Ninh Thuận (11:09 - 12/11/2019)
   Gương tiêu biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” (14:46 - 04/11/2019)
   Sử dụng văn hóa công nghệ tại Công ty Điện lực Ninh Thuận (14:42 - 04/11/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:41 - 08/10/2019)

Đầu trang