Trang chủ Tin tức Tin trong ngành
 

Điện lực Ninh Thuận triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đợt 2

Thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17-12-2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện, Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18-12-2020 của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đợt 2, Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện do công ty trực tiếp bán điện bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đợt 2 như sau:

1.Về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện:

Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng trong 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12-2020 cho các đối tượng khách hàng sau:

-Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (sau đây gọi tắt là Quyết định số 648/QĐ-BCT). Giá bán điện sinh hoạt hỗ trợ COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Công thương được tính toán làm tròn số học đến hàng đơn vị.

-Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

-Khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông: giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

-Các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19: giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với mức hỗ trợ giảm tiền điện như sau: giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cách ly y tế tập trung có thu phí theo chỉ đạo tại Văn bản số 7713/VPCP-KTTH ngày 15-9-2020.

-Trường hợp khách hàng thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ.

Thực hiện hoàn trả tiền điện cho đơn vị bán lẻ điện nông thôn (Công ty Cổ phần Điện nước An Giang) tương ứng với số tiền đơn vị này đã hỗ trợ các khách hàng trong địa bàn quản lý được hỗ trợ theo đối tượng và mức hỗ trợ tại mục 1 nêu trên.

Các khách hàng không được hỗ trợ do tác động của dịch bệnh COVID-19 đợt 2 thì giá bán điện được thực hiện theo biểu giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện thì giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng sẽ được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

2.Phần hoàn trả tiền điện hỗ trợ cho khách hàng được thực hiện như sau:

Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12-2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện được hoàn trả cùng hóa đơn tiền điện tháng 12-2020.

Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12-2020 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hóa đơn tiền điện tháng 12-2020 thì thực hiện hoàn trả vào các kỳ hóa đơn tiền điện tiếp theo cho khách hàng tương ứng với số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện.

Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ tại mục 1 nêu trên nhưng đã thanh lý hợp đồng mua bán điện trong các tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 thì chủ thể hợp đồng mua bán điện mang hồ sơ đến đơn vị điện lực đã ký hợp đồng mua bán điện để được thực hiện thủ tục hoàn trả tiền điện.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đợt 2, các khách hàng sử dụng điện có thể liên hệ Tổng đài 19001006-19009000 Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam hoặc Phòng Giao dịch khách hàng các Điện lực để được hỗ trợ.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Tin trong ngành đã đưa
   EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 (15:31 - 28/12/2020)
   Lễ kết nạp Đảng viên mới tại chi bộ Điện lực Ninh Phước (13:50 - 20/11/2020)
   Đội xung kích Công ty Điện lực Ninh Thuận ngày trở về (15:50 - 13/11/2020)
   Đội QLVH lưới điện cao thế Ninh Thuận chủ động ứng phó bão số 12 (15:50 - 13/11/2020)
   Phòng tránh tai nạn lao động trong ngành điện –trách nhiệm của người lao động và người quản lý (10:33 - 13/11/2020)
   Đội xung kích của PC Ninh Thuận nhiệt huyết trong công tác khắc phục sự cố lưới điện tại Quãng Ngãi (10:28 - 13/11/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận phối hợp các đơn vị di dời các tuyến cáp quang phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam (10:24 - 13/11/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2020 (09:07 - 09/11/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão số 9-Molave (13:55 - 30/10/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận tiếp xúc và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận (10:53 - 20/10/2020)
   PC Ninh Thuận phấn đấu thực hiện 100% xóa thu tiền điện tại nhà khách hàng năm 2020 (14:15 - 19/10/2020)
   PC Ninh Thuận thực hiện tốt độ tin cậy cung cấp điện (15:15 - 15/10/2020)
   PC Ninh Thuận tổ chức kiểm tra, sát hạch công nhận chức danh Trưởng ca nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông 1 (15:12 - 02/10/2020)
   Khen thưởng công tác thu, nộp ngân sách năm 2019 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (13:45 - 17/09/2020)
   Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức lớp hướng dẫn về công tác lập và nộp lưu hồ sơ tài liệu điện tử (08:40 - 10/09/2020)

Đầu trang