Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

- Trong tháng 12/2020, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các hoạt động vui chơi giải tri của người dân trong dịp Lễ Noel.

- Điện thương phẩm: Tháng 12/2020 thực hiện được 53,747 triệu kWh, giảm 0,29% so cùng kỳ tháng 12/2019 (53,903 triệu kWh); lũy kế đến tháng 12/2020 đạt 730,434 triệu kWh, tăng 5,02% so với cùng kỳ năm 2019 (695,509 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 12/2020, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 285,188/293,33 phút, đạt tỷ lệ 97,22% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,459/1,88 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 77,61% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,592/4,95 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 52,36% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 12/2020 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,226 triệu kWh, tăng 18,4% so với cùng kỳ tháng 12/2019; lũy kế 12 tháng đạt 15,784 triệu kWh, tương ứng 2,16% sản lượng điện thương phẩm 12 tháng năm 2020 (730,434 triệu kWh) và tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2019.

- Phát triển khách hàng:

Tổng số khách hàng đến tháng 12/2020 là 184.340, trong đó 161.563 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 22.777 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 12/2020 phát triển mới 7.364 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 5.085 và khách hàng khác là 2.279; tốc độ tăng trưởng là 4,16%.

- Cấp điện trung áp: Lũy kế đến tháng 12/2020, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 461 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,719 ngày (kế hoạch giao ≤ 2,9 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2020:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 31/12/2020 như sau:

 1. Công trình SCL năm 2020:

Năm 2020, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 18.201 triệu đồng, trong đó SCL trạm 110kV là 7.830 triệu đồng, SCL lưới điện 22kV là 10.371 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

 • Công trình SCL trạm 110kV: Đã thi công hoàn thành.
 • Công trình SCL lưới điện 22kV: Đã thi công hoàn thành.
 • Công trình SCL máy biến áp: Đã thi công hoàn thành.
  1. Công trình ĐTXD:  

2.2.1 Các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020:

 1. Công trình lưới điện: Đã quyết toán hoàn thành công trình.
 2. Công trình kiến trúc: Gồm 02 công trình, đã thi công hoàn thành 01 công trình; 01 công trình đang thi công đạt 45% khối lượng..
 3. Công trình cáp quang: Đã quyết toán hoàn thành công trình.
  1. Công trình năng lượng mặt trời áp mái: Đã quyết toán hoàn thành công trình.
  2. Các công trình ĐTXD năm 2020:

Gồm 23 công trình, trong đó:

- 3/23 công trình đã thi công đạt 100% khối lượng.

- 6/23 công trình thi công đạt trên 90% khối lượng.

- 2/23 công trình thi công đạt trên 70% khối lượng.

- 3/23 công trình thi công đạt trên 60% khối lượng.

- 3/23 công trình thi công đạt trên 40% khối lượng.

- 1/23 công trình lắp đặt thiết bị đang chờ SPC cung cấp thiết bị.

- 5/23 công trình bổ sung đang chuẩn bị khởi công.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2021.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch năm 2021, Công ty ĐLNT đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo cấp điện cho các hoạt động trên. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Mời khách hàng quan tâm trang OA EVNSPC trên ứng dụng Zalo: Tất cả khách hàng sử dụng điện đang sử dụng ứng dụng Zalo nhưng chưa quan tâm trang OA EVNSPC. Thực hiện chuẩn hóa tất cả các số điện thoại khách hàng đang sử dụng vào chương trình CMIS đề đảm bảo tỷ lệ quan tâm trang OA EVNSPC của khách hàng khi gửi tin mời quan tâm đạt > 50%.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện, ...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Phối hợp khai thác trang thông tin http://sudungdien.evn.com.vn theo dõi sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà (hướng dẫn các bước đăng ký trên trang web, Đài truyền thanh, báo địa phương hoặc poster, standee tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian.

 1. Công tác quản lý đầu tư:

  a. Công trình SCL:

 • Các công trình SCL lưới điện 22kV:

Hoàn tất công tác lập và phê duyệt lại PAKT-DT của các công trình SCL lưới điện 22kV năm 2021.

 • Công trình SCL trạm 110kV: Hoàn tất phê duyệt PAKT-DT các công trình SCL 110kV năm 2021.
 1. Công trình ĐTXD:
 • 9/18 công trình đã thi công đạt 100% khối lượng.
 • 5/18 công trình thi công đạt trên 90% khối lượng.
 • 3/18 công trình thi công đạt trên 70% khối lượng
 • 1/18 công trình (lắp đặt thiết bị) nhận đủ thiết bị từ EVN SPC.
 1. Công trình ĐTXD bổ sung: 5/5 công trình bổ sung khởi công công trình.

    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                    Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                             Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ SAU NGÀY 31/12/2020 (10:39 - 04/01/2021)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 11/2020 (11:00 - 11/12/2020)
   Thông báo chương trình khuyến mãi (09:04 - 10/12/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020 (16:45 - 07/12/2020)
   Thông báo chương trình khuyến mãi (08:52 - 03/12/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 (14:45 - 06/11/2020)
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, Tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 8/2020 (15:58 - 11/09/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 08 năm 2020: (10:21 - 07/09/2020)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2020: (15:25 - 03/09/2020)
   Thông cáo báo chí: Chính sách về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (09:28 - 15/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 06 năm 2020 (10:39 - 06/07/2020)
   Thông cáo báo chí: Về việc hoá đơn tiền điện tăng cao (08:10 - 24/06/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2020 (16:45 - 05/06/2020)
   Thông cáo báo chí về việc hợp tác phát triển Điện mặt trời mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam (16:46 - 08/05/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2020 (08:47 - 06/05/2020)

Đầu trang