Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Văn hóa ứng xử nội bộ trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

Cách ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả công việc và sự thành công của doanh nghiệp. Nếu cách cư xử được mọi người trong doanh nghiệp hưởng ứng sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc, phát huy tính dân chủ và phát triển khả năng cá nhân của mọi thành viên. Văn hóa ứng xử nội bộ của doanh nghiệp sẽ gắn kết với nhau trên tinh thần hợp tác, phát triển, cùng đóng góp cho mục tiêu chung. Sự gắn kết đó tạo nên sức mạnh, đưa doanh nghiệp tiến lên phía trước.

Trong thời gian qua, ở Công ty Điện lực Ninh Thuận, văn hóa giao tiếp giữa lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đang là điểm sáng. Lãnh đạo Công ty luôn động viên khuyến khích cán bộ, công nhân viên lao động trong đơn vị phát huy năng lực, phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như trong tổ  chức quản lý nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Công đoàn Công ty Điện lực Ninh Thuận luôn đảm bảo ổn định việc làm và đời sống của người lao động như công tác “thăm bệnh”, “thăm bệnh già dai dẳng”,... Mọi cán bộ, công nhân viên trong đơn vị luôn được quan tâm, chăm sóc đầy đủ các quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật và của ngành. Lãnh đạo Công ty luôn khuyến khích, tạo điều  kiện cho người lao động rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Cán bộ, công nhân đơn vị phải được đánh giá đúng và được lắng nghe; thành tích luôn phải được đánh giá chính xác, kịp thời, công bằng và công khai. Người có khuyết điểm phải chịu hình thức kỷ luật theo mức độ phù hợp.

Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Điện lực Ninh Thuận quyết tâm xây dựng một văn hóa ứng xử nội bộ nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, không có sự phân biệt đối xử, tôn trọng sự riêng tư trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch thiệp, chuyên nghiệp, thấu hiểu và chia sẻ; không ngừng thúc đẩy sự giao tiếp cởi mở, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, không phân biệt vị trí công tác.

In      Trở về Văn Công Mỹ
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   PC Ninh Thuận phát động "Tuần lễ Áo dài" năm 2021 (16:37 - 04/03/2021)
   Tổng kết công tác đảm bảo cung cấp điện năm 2020 và tình hình phối hợp với các đơn vị Hải quân (15:02 - 04/12/2020)
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Ninh Phước với chủ đề: "An toàn lao động" (11:05 - 30/11/2020)
   Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (11:28 - 16/11/2020)
   “Văn hoá khi làm việc” trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (09:07 - 09/11/2020)
   Văn hóa không khói thuốc tại công sở của Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:37 - 27/10/2020)
   PC Ninh Thuận nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở (09:19 - 01/10/2020)
   Tuyên truyền thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Ninh Thuận (10:36 - 30/09/2020)
   Điện lực Thuận Bắc thực thi văn hóa doanh nghiệp (10:34 - 30/09/2020)
   Điện lực Ninh hải xây dựng văn hóa tình đồng nghiệp nơi công sở (10:31 - 30/09/2020)
   Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Ninh Sơn với chủ đề: "Văn hóa nơi làm việc" (15:08 - 01/04/2020)
   Văn hoá doanh nghiệp trong ngành Điện (10:19 - 23/12/2019)
   Điện lực Ninh Phước thực hiện văn hóa doanh nghiệp với chủ đề “Văn hóa công việc” (07:43 - 20/12/2019)
   Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong lao động, sinh hoạt hàng ngày (07:40 - 20/12/2019)
   Văn hóa doanh nghiệp trong cuộc họp, hội nghị của Công ty Điện lực Ninh Thuận (11:09 - 12/11/2019)

Đầu trang