Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2021

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2021:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 03/2021, mặc dù tình hình nắng nóng trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng và nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, Công ty ĐLNT vẫn đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 03/2021 thực hiện được 52,286 triệu kWh, giảm 3,05% so cùng kỳ tháng 03/2020 (53,933 triệu kWh); lũy kế đến tháng 03/2021 đạt 157,107 triệu kWh, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2020 (160,643 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 03/2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 46,715/291,0 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,111/2,10 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,525/2,76 lần/khách hàng.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 03/2021 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,224 triệu kWh, tăng 3,9% so với cùng kỳ tháng 03/2020; lũy kế 03 tháng năm 2021 đạt 3,587 triệu kWh, tương ứng 2,28% sản lượng điện thương phẩm 03 tháng năm 2021 (157,107 triệu kWh) và tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2020.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 03/2021 là 185.882, trong đó 162.605 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 23.277 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 03/2021 phát triển 1.542 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 1.042 và khách hàng khác là 500; tốc độ tăng trưởng là 0,84%.

 

- Cấp điện trung áp: Luỹ kế đến tháng 03/2021, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 36 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,811 ngày (kế hoạch giao ≤ 2,9 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2021:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 31/3/2021 như sau:

 1. Công trình SCL năm 2021:

Năm 2021, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 19.604 triệu đồng, trong đó SCL trạm 110kV là 8.389 triệu đồng, SCL lưới điện 22kV là 11.215 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

- Công trình 110kV: Gồm 03 công trình, trong đó 2/3 công trình đã phê duyệt PAKT-DT và đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 1/3 đang trình phê duyệt PAKT-DT.

- Công trình SCL lưới điện 22kV: Gồm 02 công trình đang đang thi công đạt 3% khối lượng, 3 công trình bổ sung đang lập PAKT-DT.

- Công trình SCL máy biến áp: Gồm 02 công trình, trong đó: 1 công trình đang thực hiện sửa chữa, 1 công trình đang lập PAKT-DT.

- Công trình kiến trúc: Gồm 2 công trình, trong đó 1 công trình đang trình phê duyệt PAKT-DT, 1 công trình bổ sung đang lựa chọn nhà thầu thiết kế.

- Công trình công xa: Đang sửa chữa.

- Công trình cáp quang: Đang thi công đạt 50% khối lượng.

 1. Công trình ĐTXD
  1. Các công trình lưới điện chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021:
 1. Công trình giao đầu năm gồm 18 công trình, trong đó:

- 10/18 công trình đã nghiệm thu hoàn thành.

- 4/18 công trình thi công đạt trên 90% khối lượng.

- 2/18 công trình thi công đạt trên 80% khối lượng.

- 1/18 công trình thi công đạt trên 70% khối lượng.

- 1/18 công trình lắp đặt thiết bị đang chờ Tổng công ty cung cấp Recloser, đã cấp LBS đang chuẩn bị cắt điện để thi công.

- 1/18 công trình lắp đặt thiết bị đang chờ Tổng công ty cung cấp thiết bị.

 1. Công trình bổ sung: Gồm 5 công trình, trong đó:

- 1/5 công trình thi công đạt trên 90% khối lượng.

- 3/5 công trình thi công đạt trên 30% khối lượng.

- 1/5 công trình thi công đạt trên 5% khối lượng (Đang trở ngại giấy phép thi công do mở rộng đường tỉnh lộ 709B).

 1. Các công trình ĐTXD năm 2021: Gồm 7 công trình, trong đó:

- 4/7 công trình đang trình phê duyệt HSMT thi công.

- 3/7 công trình đang lập hồ sơ BCKTKT ĐTXD.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 04/2021.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để đáp ứng các hoạt động vui chơi giải trí của người dân, cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Công ty ĐLNT đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện cho các hoạt động trên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị của địa phương. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Mời khách hàng quan tâm trang OA EVNSPC trên ứng dụng Zalo: Tất cả khách hàng sử dụng điện đang sử dụng ứng dụng Zalo nhưng chưa quan tâm trang OA EVNSPC. Thực hiện chuẩn hóa tất cả các số điện thoại khách hàng đang sử dụng vào chương trình CMIS đề đảm bảo tỷ lệ quan tâm trang OA EVNSPC của khách hàng khi gửi tin mời quan tâm đạt > 50%.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện, ...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Phối hợp khai thác trang thông tin theo dõi sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà (hướng dẫn các bước đăng ký trên trang web, Đài truyền thanh, báo địa phương hoặc poster, standee tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian.

 1. Công tác quản lý đầu tư:

a. Công trình SCL:

 • Hoàn tất phê duyệt các công trình SCL bổ sung.
 • Hoàn tất công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình SCL 110kV.

b. Công trình ĐTXD:

b.1. Công trình ĐTXD năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021:

 1. Các công trình giao đầu năm 2020 (18 công trình):
 • 17/18 công trình đã thi công đạt 100% khối lượng (nếu có đủ thiết bị Tổng công ty cấp).
 • 1/18 công trình (lắp đặt thiết bị) thi công đạt 15% khối lượng.
 1. Công trình ĐTXD bổ sung:
 • 1/5 công trình thi công đạt 100% khối lượng.
 • 3/5 công trình thi công đạt 50% khối lượng.
 • 1/5 công trình thi công đạt 20% khối lượng.

b.2. Các công trình ĐTXD năm 2021: Gồm 7 công trình, trong đó:

 • 4/7 công trình hoàn tất phê duyệt HSMT và đăng tải thông báo mời thầu thi công.
 • 3/7 công trình hoàn tất phê duyệt BCKTKT ĐTXD.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                    Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                             Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2020 (08:05 - 16/12/2020)
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 10/2020 (09:39 - 10/11/2020)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 9/2020 (15:04 - 15/10/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 09 năm 2020 (13:52 - 06/10/2020)
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 7/2020 (16:05 - 07/08/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 07 năm 2020 (15:36 - 05/08/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2020 (15:17 - 13/07/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2020 (10:27 - 13/05/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2020 (10:18 - 24/04/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng đầu năm 2020 (11:27 - 11/03/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2020 (10:09 - 11/02/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2019 (07:39 - 18/12/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2019 (09:42 - 22/10/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2019 (16:44 - 17/09/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 7 tháng đầu năm 2019 (07:53 - 19/08/2019)

Đầu trang