Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

Trong tháng 4/2020, Công ty ĐLNT không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh- dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

- Điện thương phẩm: Tháng 4/2021 thực hiện được 62,534 triệu kWh, tăng 0,12% so cùng kỳ tháng 4/2020 (62,457 triệu kWh); lũy kế đến tháng 4/2021 đạt 219,641 triệu kWh, giảm 1,55% so với cùng kỳ năm 2020 (223,101 triệu kWh).

- Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện lũy kế đến tháng 4/2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 64,74/291 phút, đạt tỷ lệ 22,25% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,268/2,1 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 12,76% so với kế hoạch giao; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,664/2,76 lần/khách hàng, đạt tỷ lệ 24,06% so với kế hoạch giao.

- Tiết kiệm điện: Trong tháng 4/2021 toàn tỉnh tiết kiệm được 1,499 triệu kWh, tăng 6,3% so với cùng kỳ tháng 4/2020; lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 đạt 5,086 triệu kWh, tương ứng 2,32% sản lượng điện thương (219,641 triệu kWh) và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020.

- Phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng đến tháng 4/2021 là 186.510, trong đó 163.067 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 23.443 khách hàng khác. Lũy kế đến tháng 4/2021 phát triển 2.170 khách hàng, trong đó khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 1.504 và khách hàng khác là 666; tốc độ tăng trưởng là 1,18%.

 

 

- Cấp điện trung áp: Luỹ kế đến tháng 4/2021, Công ty ĐLNT đã cấp điện cho 48 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 2,775 ngày (kế hoạch giao ≤ 2,9 ngày).

2. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn và dự án đầu tư xây dựng năm 2021:

Công tác ĐTXD và SCL tính đến 30/4/2021 như sau:

 1. Công trình SCL năm 2021:

Năm 2021, Tổng công ty giao thực hiện với giá trị sửa chữa là 19.604 triệu đồng, trong đó SCL trạm 110kV là 8.389 triệu đồng, SCL lưới điện 22kV là 11.215 triệu đồng, tình hình thực hiện như sau:

- Công trình 110kV: Gồm 03 công trình hiện đang chờ mua sắm vật tư thiết bị và đang lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát.

- Công trình SCL lưới điện 22kV: Gồm 05 công trình, trong đó 02 đang đang thi công đạt 10% khối lượng, 03 công trình bổ sung đang trình phê duyệt PAKT-DT.

- Công trình SCL máy biến áp: Gồm 02 công trình, trong đó: 1 công trình đang thực hiện sửa chữa, 1 công trình đang trình phê duyệt PAKT-DT.

- Công trình kiến trúc: Gồm 02 công trình, trong đó 01 công trình lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát, 01 công trình đang lựa chọn nhà thầu thiết kế.

- Công trình công xa: Đã sửa chữa hoàn thành, đang lập hồ sơ hoàn công.

- Công trình cáp quang: Đang thi công đạt 62% khối lượng.

 1. Công trình ĐTXD
  1. Các công trình lưới điện chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021:
 1. Công trình giao đầu năm gồm 18 công trình, trong đó:

- 10/18 công trình đã nghiệm thu hoàn thành.

- 7/18 công trình thi công đạt trên 90% khối lượng.

- 1/18 công trình lắp đặt thiết bị đang chờ SPC cung cấp Recloser, đã thi công đạt 32% khối lượng.

 1. Công trình bổ sung: Gồm 5 công trình, trong đó:

- 1/5 công trình thi công đạt trên 90% khối lượng.

- 1/5 công trình thi công đạt trên 60% khối lượng.

- 2/5 công trình thi công đạt trên 30% khối lượng.

- 1/5 công trình thi công đạt trên 20% khối lượng.

 1. Các công trình ĐTXD năm 2021: Gồm 7 công trình, trong đó:

- 2/7 công trình đang trình đang hoàn hợp đồng thi công.

- 3/7 công trình đang mời thầu thi công.

- 2/7 công trình đang trình phê duyệt BCKTKT ĐTXD.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 05/2021.

 1. Kế hoạch cung cấp điện:

Dự báo tình hình nắng nóng trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục kéo dài, do đó nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải sẽ tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt là phụ tải sinh hoạt. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải hoạt động sản xuất và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công ty ĐLNT kính đề nghị Ban chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận thông báo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, đặc biệt là hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Công ty ĐLNT chỉ thực hiện cắt tiết giảm điện trong trường hợp lưới điện bị sự cố đột xuất hoặc theo lệnh khẩn cấp từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam; các công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch.

 1. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Phối hợp các Ngân hàng; trung gian thanh toán thực hiện thu qua tài khoản khách hàng và các dịch vụ kèm theo nhằm tiếp tục thực hiện công tác không thu tiền tại nhà trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

- Mời khách hàng quan tâm trang OA EVNSPC trên ứng dụng Zalo: Tất cả khách hàng sử dụng điện đang sử dụng ứng dụng Zalo nhưng chưa quan tâm trang OA EVNSPC. Thực hiện chuẩn hóa tất cả các số điện thoại khách hàng đang sử dụng vào chương trình CMIS đề đảm bảo tỷ lệ quan tâm trang OA EVNSPC của khách hàng khi gửi tin mời quan tâm đạt > 50%.

- Tiếp tục thực hiện công tác cài App CSKH và Zalo nhằm cung cấp các dịch vụ về điện: “Hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi”. Đồng thời chuyển đổi tất cả các khách hàng nhận thông báo SMS sang App CSKH/Zalo/Email; ngoài ra các khách hàng ký mới hợp đồng đều được chuyển sang thông báo qua App CSKH/Zalo/Email để tối ưu hóa chi phí.

- Tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành điện.

- Tiếp tục triển khai, quảng bá đầu số Tổng đài Điện lực 19001006 - 19009000 để giải quyết tất cả các yêu cầu về điện (sửa chữa điện, lắp mới, di dời, thanh toán tiền điện,...) cho khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Phối hợp khai thác trang thông tin theo dõi sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà (hướng dẫn các bước đăng ký trên trang web, Đài truyền thanh, báo địa phương hoặc poster, standee tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian.

 1. Công tác quản lý đầu tư:

a. Công trình SCL:

 • Hoàn tất phê duyệt các công trình SCL bổ sung.
 • Hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu giám sát các công trình SCL 110kV.

b. Công trình ĐTXD:

b.1. Công trình ĐTXD năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021:

 1. Các công trình giao đầu năm 2020 (18 công trình):
 • 17/18 công trình đã thi công đạt 100% khối lượng.
 • 1/18 công trình (lắp đặt thiết bị) thi công đạt 50% khối lượng (nếu SPC cấp đủ thiết bị).
 1. Công trình ĐTXD bổ sung:
 • 1/5 công trình thi công đạt 100% khối lượng.
 • 1/5 công trình thi công đạt 80% khối lượng.
 • 5/5 công trình thi công đạt 40% khối lượng.

b.2. Các công trình ĐTXD năm 2021: Gồm 7 công trình, trong đó:

 • 2/7 công trình khởi công công trình.
 • 3/7 công trình hoàn tất công tác xét thầu.
 • 2/7 công trình hoàn tất phê duyệt BCKTKT ĐTXD.

    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2210213.                    Fax: 0259.3888092.

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

E-mail: ninhthuanpc@evnspc.vn                             Website: http://pcninhthuan.evnspc.vn

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 (16:31 - 05/03/2021)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01/2021 (15:17 - 23/02/2021)
   Phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 08/02/2021 (09:20 - 08/02/2021)
   Thực hiện lệnh điều độ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia (09:19 - 08/02/2021)
   Một số vấn đề cấp bách trong vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống điện (09:19 - 08/02/2021)
   Thông cáo báo chí EVN: EVN chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 (07:54 - 08/02/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021 (16:16 - 05/02/2021)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2020 (10:33 - 14/01/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020 (14:44 - 06/01/2021)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ SAU NGÀY 31/12/2020 (10:39 - 04/01/2021)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 11/2020 (11:00 - 11/12/2020)
   Thông báo chương trình khuyến mãi (09:04 - 10/12/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2020 (16:45 - 07/12/2020)
   Thông báo chương trình khuyến mãi (08:52 - 03/12/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 (14:45 - 06/11/2020)

Đầu trang