Trang chủ Giới thiệu Hoạt động SXKD
 

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2021

I. Tình hình kinh doanh điện năng:

Liệt kê

Đơn vị tính

TH 4 tháng năm 2021

So sánh cùng kỳ năm trước

1. Điện thương phẩm:

kWh

219.641.483

-1,551%

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

kWh

44.740.095

-1,192%

- Công nghiệp và xây dựng

kWh

56.459.519

-2,623%

- Thương nghiệp, khách sạn và nhà hàng

kWh

10.708.686

4,636%

- Quản lý và tiêu dùng dân cư

kWh

94.539.899

-2,406%

- Các hoạt động khác

kWh

13.193.284

3,588%

2. Tổn thất điện năng toàn Công ty:

%

-0,45

-4,17

Trong đó:

 

 

 

- Lưới điện trung-hạ áp

%

-4,43

-9,58

- Lưới điện 110kV

%

0,86

-1,05

3. Tổng số khách hàng :

KH

186.510

4,29%

- Khách hàng ánh sáng sinh hoạt

KH

163.067

3,38%

- Khách hàng ngoài mục đính sinh hoạt

KH

23.443

11,11%

 

II. Công tác đưa điện về nông thôn: Đến ngày 30/4/2021 số xã, phường, thị trấn có điện là 65/65 đạt tỷ lệ 100%; số thôn, khu phố có điện là 402/402 đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 182.084/182.084 đạt tỷ lệ 100%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 115.954/115.954 đạt tỷ lệ 100%.

III. Số liệu quản lý lưới điện có đến ngày 30/4/2021:

* Lưới điện trung-hạ áp:

Liệt kê

Đơn vị tính

Tài sản

Điện lưc

Tài sản

Khách hàng

Tổng cộng

Đường dây trung áp

km

1.074,5

357,8

1.432,3

Trạm biến áp/dung lượng

Trạm/kVA

1.704/263.274

1.5483/545.909

3.252/809.183

Đường dây hạ áp

Km

1.155,2

13,4

1.168,6

 

* Lưới điện 110kV:

Liệt kê

Đơn vị tính

Tài sản

Điện lưc

Tài sản

Khách hàng

Tổng cộng

Đường dây 110kV

km

189,585

67,005

256,590

Trạm 110kV/dung lượng

Trạm/MVA

05/255

20/1.079

25/1.334

 
In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Hoạt động SXKD đã đưa
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2021 (11:31 - 07/04/2021)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2020 (08:05 - 16/12/2020)
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 10/2020 (09:39 - 10/11/2020)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 9/2020 (15:04 - 15/10/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 09 năm 2020 (13:52 - 06/10/2020)
   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 7/2020 (16:05 - 07/08/2020)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 07 năm 2020 (15:36 - 05/08/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 6 tháng đầu năm 2020 (15:17 - 13/07/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 4 tháng đầu năm 2020 (10:27 - 13/05/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 3 tháng đầu năm 2020 (10:18 - 24/04/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 02 tháng đầu năm 2020 (11:27 - 11/03/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện tháng 01 năm 2020 (10:09 - 11/02/2020)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 11 tháng năm 2019 (07:39 - 18/12/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 9 tháng đầu năm 2019 (09:42 - 22/10/2019)
   Tình hình kinh doanh điện năng, số liệu quản lý lưới điện 8 tháng đầu năm 2019 (16:44 - 17/09/2019)

Đầu trang