Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch tiếp dân
 

Lịch tiếp dân tháng 06/2021

Công ty Điện lực Ninh Thuận trân trọng thông báo Lịch tiếp công dân trong tháng 6/2021 như sau:

1- Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file)

2- Ban Giám đốc Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm (đính kèm file)

3- Ban Giám đốc Điện lực Ninh Hải (đính kèm file)

4- Ban Giám đốc Điện lực Ninh Phước (đính kèm file)

5- Ban Giám đốc Điện lực Thuận Bắc (đính kèm file)

6- Ban Giám đốc Điện lực Ninh Sơn (đính kèm file)

7- Ban Giám đốc Điện lực Thuận Nam (đính kèm file)

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Lịch tiếp dân đã đưa
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 05/2021 (16:30 - 07/05/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 04/2021 (11:33 - 05/04/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 03/2021 (09:58 - 02/03/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 02/2021 (16:17 - 05/02/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 01/2021 (13:51 - 31/12/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 12/2020 (10:55 - 30/11/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 11/2020 (15:57 - 30/10/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 10/2020 (08:57 - 06/10/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 9/2020 (15:38 - 04/09/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 8/2020 (09:49 - 04/08/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 7/2020 (16:10 - 30/06/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 6/2020 (14:00 - 02/06/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 5/2020 (16:35 - 29/04/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2020 (16:10 - 01/04/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 03/2020 (07:35 - 05/03/2020)

Đầu trang