Trang chủ Tin tức Thông cáo báo chí
 

Thông báo mời thầu: Cung cấp MBA các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp MBA các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 657.800.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 07 MBA các loại.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2021.

3. Nguồn vốn: Vốn ĐTXD của Tổng công ty Điện lực miền Nam phân bổ.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Kể từ 08 giờ 10 phút ngày 11 tháng 6 năm 2021 đến 09 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2021.

7. Địa chỉ nhận hồ sơ mời thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) hoặc liên hệ: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Ninh Thuận. Đường 16 tháng 4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Tel: 0259.2210245 - Fax: 0259.3888092).

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: Phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 9.860.000 đồng (Chín triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng) theo các hình thức: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 6 năm 2021.

11. Thời điểm mở thầu   : 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 6 năm 2021.

Trân trọng./.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (15:40 - 08/06/2021)
   TCBC: EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 (15:06 - 04/06/2021)
   TCBC: XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN (15:06 - 04/06/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp dây và cáp điện các loại cho công trình SCL năm 2021 (09:17 - 04/06/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021 (16:19 - 05/05/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 (16:31 - 05/03/2021)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01/2021 (15:17 - 23/02/2021)
   Phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 08/02/2021 (09:20 - 08/02/2021)
   Thực hiện lệnh điều độ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia (09:19 - 08/02/2021)
   Một số vấn đề cấp bách trong vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống điện (09:19 - 08/02/2021)
   Thông cáo báo chí EVN: EVN chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 (07:54 - 08/02/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2021 (16:16 - 05/02/2021)
   Báo cáo thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2020 (10:33 - 14/01/2021)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2020 (14:44 - 06/01/2021)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ SAU NGÀY 31/12/2020 (10:39 - 04/01/2021)

Đầu trang