Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Lịch tiếp dân
 

Lịch tiếp dân tháng 7/2021

Công ty Điện lực Ninh Thuận trân trọng thông báo Lịch tiếp công dân trong tháng 6/2021 như sau:

1- Ban Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận (đính kèm file)

2- Ban Giám đốc Điện lực Phan Rang - Tháp Chàm (đính kèm file)

3- Ban Giám đốc Điện lực Ninh Hải (đính kèm file)

4- Ban Giám đốc Điện lực Ninh Phước (đính kèm file)

5- Ban Giám đốc Điện lực Thuận Bắc (đính kèm file)

6- Ban Giám đốc Điện lực Ninh Sơn (đính kèm file)

7- Ban Giám đốc Điện lực Thuận Nam (đính kèm file)

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Lịch tiếp dân đã đưa
   Lịch tiếp dân tháng 06/2021 (16:26 - 04/06/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 05/2021 (16:30 - 07/05/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 04/2021 (11:33 - 05/04/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 03/2021 (09:58 - 02/03/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 02/2021 (16:17 - 05/02/2021)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 01/2021 (13:51 - 31/12/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 12/2020 (10:55 - 30/11/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 11/2020 (15:57 - 30/10/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 10/2020 (08:57 - 06/10/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 9/2020 (15:38 - 04/09/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 8/2020 (09:49 - 04/08/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 7/2020 (16:10 - 30/06/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 6/2020 (14:00 - 02/06/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 5/2020 (16:35 - 29/04/2020)
   Lịch tiếp dân của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận trong tháng 4/2020 (16:10 - 01/04/2020)

Đầu trang