Trang chủ Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu: Cung cấp hệ thống màn hình ghép phục vụ công tác điều hành lưới điện tại Trung tâm Điều khiển - Phòng Điều độ Công ty Điện lực Ninh Thuận

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp hệ thống màn hình ghép phục vụ công tác điều hành lưới điện tại Trung tâm Điều khiển - Phòng Điều độ Công ty Điện lực Ninh Thuận.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 3.465.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 01 hệ thống màn hình ghép.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Trang bị màn hình ghép phục vụ công tác điều hành lưới điện tại Trung tâm điều khiển - Phòng Điều độ.

3. Nguồn vốn: Vốn ĐTXD của Tổng công ty Điện lực miền Nam phân bổ.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Kể từ 14 giờ 01 phút ngày 23 tháng 7 năm 2021 đến 09 giờ ngày 09 tháng 8 năm 2021.

7. Địa chỉ nhận hồ sơ mời thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) hoặc liên hệ: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Ninh Thuận. Đường 16 tháng 4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Tel: 0259.2210245 - Fax: 0259.3888092).

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: Phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 51.900.000 đồng (Năm mươi mốt triệu, chín trăm ngàn đồng) theo các hình thức: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2021.

11. Thời điểm mở thầu   : 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2021.

Trân trọng./.

In      Trở về PC Ninh Thuận
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Cung cấp thiết bị dự phòng phục vụ quản lý vận hành lưới điện năm 2021 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:14 - 14/07/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp máy tính bảng cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (08:21 - 13/07/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp Router 3G/4G (08:03 - 03/06/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp giấy in thông báo chỉ số và biên nhận thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (08:10 - 28/05/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp ắc quy và tủ sạc ắc quy cho công trình SCL năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận (11:03 - 13/05/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện các loại cho đường dây compact 22kV Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:25 - 07/05/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp tủ hợp bộ 24kV các loại cho công trình SCL năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:39 - 20/04/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp thùng trạm composite các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:45 - 14/04/2021)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dây điện các loại cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (15:02 - 07/04/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp xe chuyên dùng nâng người làm việc trên cao cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:08 - 26/03/2021)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp phụ kiện các loại cho nhu cầu năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận (07:46 - 04/02/2021)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp trụ điện BTLT các loại cho nhu cầu năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận (08:01 - 16/12/2020)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị cho nhu cầu năm 2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:25 - 11/12/2020)
   Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp cáp quang và phụ kiện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:11 - 03/12/2020)
   Thông báo mời thầu: Cung cấp giấy in thông báo chỉ số, biên nhận thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (16:08 - 27/11/2020)

Đầu trang