Nội dung về các hành vi vi phạm sử dụng điện và trộm cắp điện
Khi phát hiện khách hàng vi phạm sử dụng điện, các đơn vị chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, có một số trường hợp khách hàng chưa hiểu rõ các quy định về: Hành vi vi phạm, các phương pháp tính toán truy thu thoái hoàn sản lượng điện năng và các mức xử phạt bằng tiền tương ứng dẫn đến người vi phạm phản đối và không hợp tác với ngành điện trong quá trình xử lý và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Để giúp người dân hiểu rõ và cụ thể hơn các quy định về hành vi vi phạm sử dụng điện và các hình thức xử lý tương ứng. Công ty Điện lực Ninh Thuận trích dẫn một số điều khoản cụ thể trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành luật Điện lực.
Chi tiết...
Vi phạm sử dụng điện có chiều hướng giảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Năm 2017, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã kiểm tra sử dụng điện 51.357 khách hàng, trong đó phát hiện và lập 05 biên bản vi phạm sử dụng điện, với tổng sản lượng điện truy thu 9.363 kWh với tổng số tiền là 24.222.081 đồng; qua theo dõi các trường hợp vi phạm sử dụng điện, Công ty Điện lực Ninh Thuận nhận thấy tình hình vi phạm sử dụng điện năm 2017 đã giảm 06 trường hợp so với năm 2016. Tuy nhiên, tình hình vi phạm sử dụng điện trên địa bàn vẫn còn phổ biến, các hành vi vi phạm sử dụng điện chủ yếu là: Tác động trước công tơ như câu móc trực tiếp vào lưới điện của Điện lực không qua công tơ, tác động trực tiếp vào công tơ như phá chì hộp số để sử dụng không qua công tơ.
Chi tiết...
Vi phạm sử dụng điện có chiều hướng giảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Năm 2016, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã kiểm tra sử dụng điện 52.798 khách hàng, trong đó phát hiện và lập 11 biên bản vi phạm sử dụng điện, với tổng sản lượng điện truy thu 38.368 kWh với tổng số tiền là 123.399.657 đồng; qua theo dõi các trường hợp vi phạm sử dụng điện, Công ty Điện lực Ninh Thuận nhận thấy tình hình vi phạm sử dụng điện năm 2016 đã giảm 14 trường hợp so với năm 2015. Tuy nhiên, tình hình vi phạm sử dụng điện trên địa bàn vẫn còn phổ biến, các hành vi vi phạm sử dụng điện chủ yếu là: Khoan lỗ vỏ bảo vệ hộp số công tơ, phá chì hộp đấu dây và chì niêm kiểm định để tác động trực tiếp vào hệ thống đo đếm, câu trực tiếp trên lưới điện của điện lực quản lý để sử dụng không qua công tơ. Cụ thể, là trong 03 tháng đầu năm Công ty Điện lực Ninh Thuận đã phát hiện và lập 02 biên bản vi phạm sử dụng điện.
Chi tiết...
 
Đầu trang